Blog De impact van Agile op de (huisvestings)werkomgeving

Organisaties zijn continu bezig met het creëren van condities voor een goede interactie tussen teams en individuen. Het is een belangrijke pilaar onder Het Nieuwe Werken. Tegelijkertijd viert de individualisering op de werkvloer hoogtij door alle keuzevrijheden. Agile werken lijkt daarop een antwoord te zijn. Agile werken verovert alsmaar meer terrein en stelt andere eisen aan de werkomgeving.

Toegevoegd door Rogier van Es op 10 december 2018

In dit blog licht ik toe wat Agile werken vraagt van de werkomgeving en waarom Agile werken de individualisering binnen organisaties beteugelt.

Keuzevrijheid

Vandaag de dag werken we tijd-, plaats- en apparaatonafhankelijk. De flexibiliteit die onze werkomgeving biedt, is enorm. Je kiest de werkplek die past bij de activiteit die je op dat moment wilt uitvoeren. De werkplek is gestandaardiseerd en geanonimiseerd. We werken op kantoor en thuis of vanuit de trein als dat uitkomt. Door Het Nieuwe Werken is het eenvoudiger geworden om werk en privé goed op elkaar af te stemmen. Vanuit het individu bekeken, is deze keuzevrijheid een mooi gedachtengoed. Daartegenover staat dat de keuzevrijheid het contact met collega’s niet altijd positief beïnvloedt. Werktijden komen niet meer overeen en we werken graag thuis omdat we ons daar goed kunnen concentreren. Het gevolg is dat het persoonlijk contact en de interactie tussen teams op de werkvloer langzaam afneemt. Agile werken brengt ons weer samen.

De voordelen van Agile

Wendbaarheid en het reduceren van de marktintroductietijd zijn de hoofdredenen achter Agile werken. Het eindproduct wordt in korte ‘sprints’ opgeleverd. Bij het opleveren van de tussenresultaten staat het verbeteren, verbinden (draagvlak) en versnellen centraal. Het implementeren van Agile werken vraagt om stevige organisatorische aanpassingen. Vooropgesteld dat Agile werken niet zaligmakend is, kleven er toch veel voordelen aan in relatie tot samenwerken. Waar medewerkers normaliter gewend zijn om redelijk autonoom en binnen hun eigen takenpakket werkzaamheden te verrichten, eist agile werken van medewerkers dat ze intensief en doelgericht met elkaar samenwerken. Teams (‘squads’) komen op kantoor samen om deel te nemen aan de dagelijkse standup. Natuurlijk kan dit (gedeeltelijk) virtueel plaatsvinden maar dat heeft beslist niet de voorkeur. Het gezamenlijkheid toewerken naar een (tussen)resultaat geeft ook direct een gezamenlijk doel. Daarnaast is er ruimte voor feedback en worden ‘sprints’ beëindigd met een evaluatie waarin het doorlopen van proces en wijze waarop is samengewerkt, wordt beschouwd. Een ander bijkomend voordeel van Agile werken is de borging van zelfsturing en het gezamenlijke plichtsbesef voor het resultaat en de planning.

De accenten in de werkomgeving verschuiven

Agile werken heeft impact op de werkomgeving. Dat geldt ook voor organisaties die Het Nieuwe Werken reeds hebben ingevoerd. Een belangrijke toevoeging aan de werkomgeving is de samenwerkingszone. Op dit soort plekken worden overzichten, planningen en resultaten fysiek getoond op wanden en/of whiteboards. Zichtbaarheid en transparantie is belangrijk. De samenwerkingszones zijn bij voorkeur gesitueerd op centrale plekken, in het hart van het primaire proces. De ‘squads’ hebben weliswaar een vaste werkomgeving maar dit neemt niet weg dat bureauwerkplekken hierbinnen met elkaar worden gedeeld. Ook de ruimtes waarin medewerkers elkaar ontmoeten, inspireren en ruimtes die de privacy van medewerkers waarborgen, mogen in een Agile werkomgeving niet ontbreken. In termen van clean desk, inrichting en werkplekdeling vraagt het om subtiele aanpassingen en een slim proces om de werkomgeving weer toekomstbestendig te maken. Het kantoor wordt een plek om elkaar te ontmoeten én samen te werken.

TwynstraGudde helpt u graag met het vinden van de aansluiting van uw huisvesting op Agile-methoden. Meer weten? Neem dan contact op met Rogier van Es, res@tg.nl.

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.