Blog De drie fasen van een toekomstbestendige beheerorganisatie

Steeds meer managers willen hun beheerorganisaties toekomstbestendig maken. Maar hoe doe je dit op een goede manier? Door je opgave als verandering te zien met drie belangrijke fasen. In dit blog beschrijf ik deze fasen, waarin ervaring vanuit beheerorganisaties en assetmanagement aangevuld wordt met veranderkundige kennis. 

Toegevoegd door Sanne van Empel op 18 juni 2020

De aanleiding om steeds meer beheerorganisaties toekomstbestendig te willen maken heeft meerdere redenen, zo bleek ook tijdens de CROW themabijeenkomst ‘Slim beheren’ op 26 mei jl. Het varieert van het stellen van ambities tot het bepalen welke (samenwerkings)organisatie daarbij past. Of hoe verschillende doelstellingen bij elkaar gebracht kunnen worden. Ook zien we dat incidenten inzichtelijk maken dat niet gewerkt wordt zoals bedacht en gezocht wordt naar oplossingen. Wat de reden ook is, het toepassen van de veranderkundige aanpak, bestaande uit drie fasen, helpt je hierbij.

Fase 1: Vaststellen van de noodzaak

Waarom is er een verandering nodig? Wat gaat Assetmanagement opleveren voor de organisatie en voor mij? Waarom moet ik morgen iets anders doen dan vandaag? Gaat het nu niet goed dan? Belangrijk is dat je het antwoord op de ‘waarom-vraag’ vast legt. En om ervoor te zorgen dat het uitgedragen wordt en je het kunt bijstellen als dat nodig is. Hierbij zit de kracht in het concretiseren van abstractie naar assetniveau.

Fase 2: Analyseren van de veranderopgave

In deze fase maak je de huidige en gewenste situatie van je beheerorganisatie inzichtelijk, oftewel je maakt een analyse van je veranderopgave. Dit zorgt ervoor dat je veranderopgave inhoud krijgt en het vormt de nulmeting voor jouw veranderaanpak. In mijn adviespraktijk maak ik hiervoor vaak gebruik van het door TG ontwikkelde maturity model voor beheerorganisaties. Een belangrijk onderdeel van dit model is dat de focus op zowel de mens als de organisatie ligt. Naast processen, procedures en producten beschouw je ook ’zachte elementen’ als gedrag, leiderschap en samenwerking. Hierdoor krijgt jouw opgave meer diepgang en integraliteit.

Fase 3: Ontwikkelen van het veranderplan

Een succesvolle veranderaanpak kenmerkt zich door heldere rollen, de juiste interventies én eigenaarschap. Bij het ontwikkelen en uitvoeren van jouw veranderplan stel je daarom een divers veranderteam samen waarin de rollen van opdrachtgever, ontwerper, begeleider en participant van de verandering vertegenwoordigd zijn vanuit de beheerorganisaties. Mijn ervaring leert dat het waardevol is om het veranderteam in een game te laten ervaren wat de belangrijkste succes- en faalfactoren zijn bij veranderprocessen en hen de complexiteit van het veranderen daadwerkelijk te laten voelen. Op basis van deze inzichten stelt het veranderteam het veranderplan/roadmap op. In de roadmap worden de interventies geprioriteerd, uitgezet in de tijd en worden afspraken gemaakt over monitoring, bijstellen en reflectie.

Uitvoeringsfase

Daarna volgt de uitvoeringsfase. Dit is het moment waarop de interventies uit het veranderplan uitgevoerd worden en de verandering in de organisatie vorm krijgt. Ieder veranderproces gaat vaak voortvarend van start. De uitdaging schuilt in het behouden van voortgang en impact. Belangrijk is dat de verandermanager of een externe partij in deze fase goed de voortgang monitort en de betrokkenen ‘bij de les’ houdt. Ook is het belangrijk het proces continu te evalueren, te leren van reeds gerealiseerde acties en slim in te spelen op veranderingen in de omgeving. Zo blijven de interventies uit het veranderplan aansluiten bij de doelgroep en worden voortgang én impact vergroot.

Ben je zoekende naar hoe je jouw beheerorganisatie toekomstbestendig maakt? En wil je hierover vrijblijvend met iemand spreken?  Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Ja, ik ben geïnteresseerd

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.