Blog Carebnb als concept voor Het Nieuwe Gasthuis

Wij hebben in samenwerking met architectenbureau dJGA een voorstel ingediend voor de Open Oproep Het Nieuwe Gasthuis, uitgeschreven door Het Stimuleringsfonds (2015) om nieuwe concepten te ontwikkelen voor tijdelijke huisvesting van mensen met een lichte zorgvraag.

Toegevoegd door Roel Lauwerier op 4 oktober 2018

Ons voorstel Carebnb is samen met vier andere voorstellen uit 28 inzendingen geselecteerd. Onze maatschappij is niet zo ingericht dat het vanzelfsprekend is dat mensen altijd op mantelzorg kunnen terugvallen. Wanneer een sociaal netwerk ontbreekt of onvoldoende toereikend is, ontstaat een grotere behoefte aan professionele zorg. Ons team stelt voor deze mensen in hun eigen buurt op te vangen zodat zij voor de tijdelijke extra ondersteuning kunnen terugvallen op vertrouwde eigen artsen en verpleegkundigen. Daarvoor ontwikkelen wij een netwerk van Carebnb’s.

Een Carebnb is kleinschalig en huiselijk, ligt in de eigen buurt, biedt veel ruime voor zelfregie en wordt gerund door mensen uit de wijk. De bouwkundige opzet is helend en prikkelt de zelfstandigheid. Het onderzoek start met een kwalitatieve en kwantitatieve analyse van de zorgbehoefte. Om welke zorgbehoeften gaat het en hoe groot zijn deze op wijkniveau? Daarna volgt een inventarisatie van bestaande modellen in binnen- en buitenland. Het tweede deel van het onderzoek richt zich op de Carebnb zelf. Welke ruimtelijke vorm is nodig, hoe wordt deze gefinancierd?

In het onderzoek werken we samen met Laurens, een grote zorgaanbieder in Rotterdam en omstreken. De studie spitst zich toe op drie gebieden in die regio: Lansingerland, Hillegersberg-Schiebroek en Delfshaven. Hierdoor komt een variëteit aan stedelijke omgevingen en bewonersgroepen aan bod. In deze wijken zoeken wij ook contact met eerstelijnszorgverleners en bewonersorganisaties die als klankbord zullen fungeren.

Meer over samenwerken binnen het sociaal domein

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.