Blog Betrokkenheid op afstand bij kwaliteitsborging in utiliteitsbouw

In onze rol als contractmanager en/of gedelegeerd opdrachtgever werken we vaak met geïntegreerde contractvormen, doorgaans gebaseerd op de UAV-gc. Eén van de achterliggende ideeën is om de expertise en het vertrouwen neer te leggen ‘waar het hoort’: bij de markt, met de opdrachtgever op afstand.

Toegevoegd door Erik Jan Rouwenhorst op 26 februari 2019

Wanneer we de focus leggen op utiliteitsbouw, zien we daar echter nogal eens dat de opdrachtgever moeite heeft om die nodige afstand te bewaren. Dit leidt tot spanningen over en weer. Effectief omgaan met een kwaliteitsborgingsysteem als Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB) kan een middel zijn om vooraf helderheid te scheppen over de rolverdeling en wederzijdse verwachtingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Wij hebben een Whitepaper geschreven over dit onderwerp. Deze kunt u hier downloaden.

Download Whitepaper

In een traditioneel project heeft de opdrachtgever door het samenstellen van het bestek de lead en controle over het ontwerp van een utiliteitsgebouw en de daarin toegepaste ontwerpoplossingen.

Bij een geïntegreerd contract maakt de opdrachtgever keuzes op het niveau van een vraagspecificatie (of eventueel een VO of zelfs DO), maar heeft de opdrachtnemer de lead in het formuleren en uitwerken van de ontwerpoplossingen. De opdrachtgever geeft het vertrouwen aan een marktpartij om een product te ontwerpen en te bouwen. Daarmee verlegt hij niet alleen het risico naar de opdrachtnemer, maar ook de verantwoordelijkheid voor de uitvoeringsoplossingen. Dat betekent: ontwerpvrijheid voor de opdrachtnemer en minder controle door de opdrachtgever. De opdrachtnemer verifieert zelf of hij voldoet aan de vastgestelde eisen; de opdrachtgever stuurt inhoudelijk niet bij zolang ontwerp en uitvoering binnen de kaders van de vraagspecificatie blijven. De opdrachtgever toetst het plan risicogestuurd en steekproefsgewijs. Zijn rol is tijdens het ontwerp- en realisatieproces dus beperkter dan in een traditionele contractvorm.

Tot zover de theorie.

In de praktijk merken wij echter dat de opdrachtgever meestal wel degelijk invloed wenst op ontwerp- en uitvoeringsoplossingen. Soms heeft een vertegenwoordiger van een opdrachtgever er vanuit zijn eigen karakter en ervaring moeite mee om afstand te bewaren en wil deze graag bij de opdrachtnemer ‘op schoot zitten’. Er spelen echter ook vaak hele andere zaken mee. Welke vorm de bemoeienis van de opdrachtgever ook aanneemt: vaak wijkt deze af van de contractuele afspraken. De opdrachtnemer zit hier doorgaans niet op te wachten.

Graag laten wij zien welke verschillende factoren vragen om bijsturing en betrokkenheid van de opdrachtgever, en hoe wij als project- c.q. contractmanager het externe kwaliteitsborgingssysteem slim kunnen inzetten om hiermee slim om te gaan.

Wij hebben een Whitepaper geschreven over dit onderwerp. Deze kunt u hier downloaden.

Download Whitepaper

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.