Nieuws Aveco de Bondt, Wareco en TwynstraGudde werken samen aan klimaatadaptatie

Via onze samenwerking met Aveco de Bondt en Wareco bieden we onze opdrachtgevers een volledig pallet aan kennis en vaardigheden. Door de combinatie van specialistische technische kennis van Aveco de Bondt en Wareco (o.a. stresstest kaarten, diverse modelleringen) en organisatorische en bestuurlijke kennis van TwynstraGudde (o.a. procesmanagement, stakeholder management, design thinking) ondersteunen wij je bij uitdagingen rondom klimaatadaptatie. 

Toegevoegd door Susan Arts op 13 juni 2019

Wij hebben ervaring met zowel het uitvoeren van stresstesten, het faciliteren van risicodialogen als met het opstellen en uitvoeren van jouw uitvoeringsagenda.

Hieronder 5 voorbeelden van projecten die we doen:

  • Binnen het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie nemen wij deel aan het kernteam Vitale en Kwetsbare functies. Vanuit deze rol verbinden wij rijk en regio aan elkaar en onder zoeken we op welke manier en door wie de risicodialoog m.b.t. deze vitale en kwetsbare functies het beste gevoerd wordt.
  • Voor de gemeente Den Haag gaan we een droogtestudie uitvoeren op het gebied van water. Met metingen, berekeningen en ervaringen van stakeholders brengen we in kaart welke effecten en risico’s aanhoudende droogte hebben op de stedelijke omgeving. Zo kijken we welke gebieden er kwetsbaar zijn voor bodemdaling, welke risico’s zijn voor openbare infrastructuur en particuliere percelen, maar ook of verzilting van de ondergrond een risico is en wat de effecten op het oppervlaktewater zijn.
  • Willen we meer mensen bij het voorbereiden op extreem weer betrekken, dan moeten we nadenken over totaal andere strategieën als aanvulling op de goede dingen die al gebeuren (bijv. bewustwording). In Zuid-Nederland hebben wij samen met overheden en bewoners die uitdaging opgepakt. Dat deden wij, ondersteund door designers, met behulp van Design Thinking: een mensgerichte, onderzoekende en co-creatieve aanpak die uitnodigt tot actie.
  • Voor de gemeente Katwijk hebben we de klimaatstresstest uitgevoerd. Om het draagvlak voor de uitkomsten te vergroten, hebben we bij de gemeente al in een vroeg stadium bijeenkomsten georganiseerd met verschillende stakeholders, zoals de GGD, de veiligheidsregio en het waterschap. Op deze manier vergroten we de betrokkenheid van de verschillende partijen bij klimaatadaptatie en dit vormt tevens de basis voor de risicodialoog.
  • Waterschap Amstel Gooi en Vecht wil met maatschappelijke en private partijen in de regio samenwerken bij maatregelen voor klimaatadaptatie. Wij brachten hen in contact met circa 200 lokale netwerken die op dit gebied actief zijn of kunnen zijn. Per netwerk hebben we aangegeven hoe de samenwerking effectief kan zijn. Het overzicht van netwerken en hun betrokkenheid hebben we gepresenteerd in een werkboek. Dit werkboek is ook belangrijk bij de opzet van een risicodialoog waarbij in samenwerking met de omgeving de risico’s van klimaatverandering worden beoordeeld.

Nieuwsgierig of wij iets voor je kunnen betekenen, neem gerust contact op!

We kunnen je nog veel meer vertellen over Klimaatadaptatie.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.