Strategie Innovatief denken én handelen

Bij projecten op het gebied van Klimaatadaptatie, Water en Infrastructuur heb je meestal te maken met thema’s die wereldwijd spelen. Hoe ga je om met de daarbij horende trage processen en grote (geopolitieke) krachten?

Of je nu te maken hebt met economische veranderingen, klimaatadaptatie of watermanagement: effectief samenwerken is een absolute vereiste. Je bent immers afhankelijk van veel andere partijen met soms heel andere belangen. Wij helpen je bij het ontwikkelen van innovatieve en adaptieve manieren van denken en handelen. Door de strategisch-bestuurlijke omgeving te analyseren en inhoudelijk te structureren,  samenwerking vorm te geven en voortgang en resultaten te borgen binnen de bestaande governancestructuren. Processen lopen zo soepeler, je vermijdt conflicten en de haalbaarheid van je plannen is beter geborgd.

Bangladesh Delta Plan 2100

Om een voorbeeld te geven. Bij het Bangladesh Delta Plan legden we - binnen een Nederlands consortium - de basis voor strategievorming in klimaatadaptatie. Onder leiding van TwynstraGudde is het Delta Plan 2100 ontwikkeld om Bangladesh duurzaam klimaatbestendig te maken. Inmiddels is gestart met de implementatie ervan. Voor Bangladesh leidt dit tot een aanzienlijke verbetering van de waterveiligheid, maar ook tot voldoende drinkwater, sanitatie, waterkwaliteit, landaanwinning, meer transport via de binnenvaart en irrigatie voor de landbouw. 

Onze dienstverlening

  • Strategische planning en governance.
  • Samenwerkings­vraagstukken en strategische omgang met opdrachtgevers.

Gemeenten worden ondersteund in het versterken van de lokale democratie

Ook in 2021 geeft het Kabinet beleidsprioriteit aan het versterken van de lokale democratie. Via verschillende programma’s moeten gemeenten straks beter in staat zijn inwoners te betrekken bij de lokale politiek.

Meer over het betrekken van inwoners bij lokale politiek, over nieuwe bestuurlijke samenwerkingsvormen, verstedelijking en woningbouw, gebiedsontwikkeling en de financiële huishouding van gemeenten, download onze Prinsjesdag-quickscan.

Download

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.