Het verandervermogen van uw organisatie vergroten | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Het verandervermogen van uw organisatie vergroten

Bij een verandering in uw organisatie, ontmoet u kritiek en toenemende weerstand. Hoe kunt u die weerstand productief maken? Twynstra Gudde helpt om mensen in hun kracht te zetten en daarmee het verandervermogen van uw organisatie te vergroten.

Uw vraag

Een veranderproces begint vaak vol enthousiasme. Als verandermanager weet u zich verzekerd van draagvlak en commitment. Toch ervaart u dat sommigen na enige tijd afhaken of weerstand ontwikkelen. U krijgt vragen over details, terwijl die wat u betreft nog niet aan de orde zijn. De grote lijn van het proces dreigt onder te sneeuwen. Wat doet u? Gaat u tegen de stroom in of stelt u de plannen bij? Wat is de beste aanpak om een veranderproces in een volgende fase te brengen?

Change agents

In veel organisaties is een ‘veranderteam’ samengesteld: een vast team dat de opdracht krijgt om het veranderproces van A tot Z te managen. Vaak bestaat zo’n team uit plannenmakers: mensen die er goed in zijn om nieuwe ideeën te genereren. In onze visie bestaat een veranderproces uit verschillende fasen en vraagt iedere fase om andere typen mensen die de kar trekken: change agents. In de fase van uitvoering zijn mensen nodig die van nature geneigd zijn te denken: ‘hoe dan en wie?’ Ook mensen die meer reactief zijn en de rol van advocaat van de duivel op zich nemen, zijn in het proces van waarde. Zij behoeden de organisatie voor al te rigoureuze avonturen. Door op het juiste moment de juiste mensen uit te nodigen, wordt het verandervermogen van de organisatie maximaal benut.

Onze aanpak

Op basis van het veranderplan analyseren we welke typen mensen in iedere fase van de verandering nodig zijn. Soms is het beter als managers die een veranderproces hebben ingezet, in latere fasen een stapje terugdoen. De change agents die dan toegevoegde waarde leveren, kunnen op verschillende plekken in de organisatie zitten. Om die op te sporen, gebruiken we de zogenoemde Verandervermogenscan. Daarmee maken we een inschatting van waar iedereen zich in een veranderproces toe geneigd voelt:

  • Nieuwe vergezichten, visies en ideeën generen
  • Anderen enthousiast meenemen in het proces
  • Een plan op hoofdlijnen vertalen naar concrete acties in de tijd
  • Advocaat van de duivel spelen en kritisch te zijn.

Op basis van de verandervermogenscan bepalen we wie in welke fase van het veranderproces wat kan bijdragen. We doen een voorstel voor de change agents die in opeenvolgende fasen van het proces betrokken zouden moeten worden. Tegelijk doen we aanbevelingen voor de communicatie over het verandertraject. Verschillende mensen hebben immers een verschillende informatiebehoefte.

Uw resultaat

Door het verandervermogen van de mensen in uw organisatie in kaart te brengen en te koppelen aan de fasen van het veranderproces, komt er een proces op gang waarin iedereen z’n steentje bijdraagt. Weerstand is óók energie, en die is productief gemaakt. Tegelijk kunt u de communicatie over het veranderproces beter afstemmen op de informatiebehoeften van de mensen in uw organisatie. Het leidt ertoe dat het veranderproces weer elan en tempo krijgt.

Expertises

Verandermanagement

Dorine Wesel

Senior adviseur

Neem contact op