Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Grafisch Lyceum Rotterdam - 2 Leden Raad van Toezicht

  met als aandachtsgebied (1) HRM en (2) Onderwijs Grafisch Lyceum Rotterdam is dé vakschool (vmbo, mbo) in Nederland als het gaat om innovatief onderwijs op het gebied van media, entertainment en technologie. De school wordt gedreven door een voortdurende ambitie om kwalitatief onderwijs te...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Adviseur contracteren en aanbesteden

  Investeringsopgaven worden groter en complexer. Zowel om bestaande infrastructuur in stand te houden, als om nieuwe ontwikkelingen zoals als de energietransitie mogelijk te maken. Geen partij kan het helemaal alleen. Projecten vragen om een andere verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s, om...

  Solliciteer nu

  Strategie Innovatief denken én handelen

  Bij projecten op het gebied van Klimaatadaptatie, Water en Infrastructuur heb je meestal te maken met thema’s die wereldwijd spelen. Hoe ga je om met de daarbij horende trage processen en grote (geopolitieke) krachten?

  Of je nu te maken hebt met economische veranderingen, klimaatadaptatie of watermanagement: effectief samenwerken is een absolute vereiste. Je bent immers afhankelijk van veel andere partijen met soms heel andere belangen. Wij helpen je bij het ontwikkelen van innovatieve en adaptieve manieren van denken en handelen. Door de strategisch-bestuurlijke omgeving te analyseren en inhoudelijk te structureren,  samenwerking vorm te geven en voortgang en resultaten te borgen binnen de bestaande governancestructuren. Processen lopen zo soepeler, je vermijdt conflicten en de haalbaarheid van je plannen is beter geborgd.

  Bangladesh Delta Plan 2100

  Om een voorbeeld te geven. Bij het Bangladesh Delta Plan legden we - binnen een Nederlands consortium - de basis voor strategievorming in klimaatadaptatie. Onder leiding van TwynstraGudde is het Delta Plan 2100 ontwikkeld om Bangladesh duurzaam klimaatbestendig te maken. Inmiddels is gestart met de implementatie ervan. Voor Bangladesh leidt dit tot een aanzienlijke verbetering van de waterveiligheid, maar ook tot voldoende drinkwater, sanitatie, waterkwaliteit, landaanwinning, meer transport via de binnenvaart en irrigatie voor de landbouw. 

  Onze dienstverlening

  • Strategische planning en governance.
  • Samenwerkings­vraagstukken en strategische omgang met opdrachtgevers.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen