Teamontwikkeling Een nieuw team

Een succesvol team is meer dan de optelsom van individuele waarden en ervaringen. Hoe wordt een groep een team? Wanneer onderlinge verschillen ten dienste van het team komen te staan, ontstaat synergie.

 

Mensen worden gevormd door waar ze vandaan komen, hoe ze zijn opgegroeid en wat ze hebben ervaren. In een succesvol team komen de onderlinge verschillen ten goede aan het team als geheel. Een nieuw team ontstaat:

  • Als je een andere vorm van dienstverlening of een startup ontwikkelt waarvoor nieuwe mensen nodig zijn.
  • Als een opdracht of een product verandert waardoor een reorganisatie nodig is.
  • Als er veel wisselingen zijn, waardoor het team een nieuwe samenstelling krijgt.

In al die situaties sta je voor de vraag: hoe maak je van een nieuwe groep mensen een team? Wij werken aan teamontwikkeling.

Programma op maat

TwynstraGudde ontwikkelt hiervoor programma’s op maat. We maken gebruik van beproefde modellen, aanpakken en werkvormen, maar we sluiten vooral aan bij wat in jouw situatie belangrijk is. We geven aandacht aan het gezamenlijke teamdoel en aan ieders persoonlijke bijdrage daaraan. Dat plaatsen we in een bredere context van de organisatie waarin je werkt.

Het gezamenlijke doel

Met elkaar bepaal je het teamdoel waar jullie aan (gaan) werken. Is dat doel haalbaar en motiverend genoeg? Sluit het aan bij de individuele drijfveren van de teamleden? Zo niet, waar wringt dan de schoen? Als je dit helder hebt, is de basis gelegd voor het bestaan van het team. Soms lijkt het logisch dat iedereen hetzelfde doel voor ogen heeft, maar vaak zijn er verschillende interpretaties. Hierover gaan we in gesprek.

Ieders persoonlijke bijdrage

Als het doel helder is, gaan we dieper in op ieders persoonlijke bijdrage, behoefte en rol. Dit vraagt om verdieping van wie je bent als persoon: wat zijn jouw kwaliteiten, valkuilen, waarden en overtuigingen? Je leert elkaar kennen om te weten wat je aan elkaar hebt en hoe je elkaar kunt versterken. Wij helpen je om onderlinge verschillen productief te maken.

De bredere context

Ieders persoonlijke bijdrage aan het teamdoel plaatsen we in de bredere context. Je werkt immers binnen een organisatie en deze heeft een plek in de maatschappij. Elke context kent zijn eigen onvoorspelbare bewegingen. Vertrouwen binnen het team draagt bij aan wendbaarheid. Daardoor kun je, juist als het spannend wordt, de rust bewaren en problemen creatief en constructief oplossen.

Aanpak

Voor we aan de slag gaan, vindt met iedereen een individuele intake plaats. Dit doen we om het programma daarna, op maat, definitief te maken. Een korte verdieping duurt ongeveer 1,5 dag. Een langer traject duurt zes maanden en bestaat uit een training (met overnachting) van 1,5 dag, gevolgd door drie trainingen van één dag. Tussendoor werk je aan (voorbereidende) opdrachten en naderhand vindt desgewenst een terugkommiddag plaats. Het is mogelijk de trainingsdagen online te organiseren.

Lees meer over de aanpak en onze visie

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.