Senior adviseur Contracteren en Risicomanagement

Diana Paans

Onze samenleving staat voor grote uitdagingen die we alleen samen kunnen oplossen. Om grote vraagstukken zoals de energietransitie, mobiliteit en de klimaatverandering te lijf te gaan is het van belang dat provincies, gemeenten, waterschappen, zorg- en onderwijsinstellingen, woningcorporaties en andere publieke instellingen samenwerken met elkaar én met private partijen.

Maakt impact met

Samenwerken, Aanbesteden en contracteren.

'Impact op morgen maak je samen'

Als ervaren jurist ben ik enthousiast over het aanbestedingsrecht, omdat dit vakgebied sectoroverstijgend is en zich in het hart van de publiek-private samenwerking bevindt. De traditionele opdrachtgever- en opdrachtnemerrelatie is allang verleden tijd. Ik zie het als een uitdaging om duidelijke afspraken vast te leggen en voldoende ruimte en flexibiliteit te creëren voor publieke en private partijen om op een effectieve en doeltreffende manier samen belangrijke maatschappelijke doelstellingen te realiseren.

Als aanbestedingsexpert lever ik een concrete bijdrage aan de grote actuele maatschappelijke thema’s. Ik zet mijn energie, uitstekende juridische kennis en ruime ervaring graag in om zoveel mogelijk maatschappelijke waarde te realiseren met bestaande publieke middelen. De juiste marktbenadering, een weloverwogen keuze voor de meest geschikte aanbestedingsprocedure, duidelijke contractuele afspraken, het mitigeren van risico’s, anticiperen op onzekerheden, het formuleren van heldere leidraden met gunnings- en selectiecriteria of beleidsstukken zodat je kunt innoveren of sturen op duurzaamheid, dat is waarover je contact met me kunt opnemen.

Mijn werkzaamheden bestaan uit het coördineren of begeleiden van complexe Europese aanbestedingstrajecten, het reviewen (ex post of ex ante) van aanbestedingen en het adviseren over verbeteringen in de aanpak of werkwijze en alle vragen die voortvloeien uit de Aanbestedingswet.

Senior adviseur Contracteren en Risicomanagement

Diana Paans

Diana Paans

Onze samenleving staat voor grote uitdagingen die we alleen samen kunnen oplossen. Om grote vraagstukken zoals de energietransitie, mobiliteit en de klimaatverandering te lijf te gaan is het van belang dat provincies, gemeenten, waterschappen, zorg- en onderwijsinstellingen, woningcorporaties en andere publieke instellingen samenwerken met elkaar én met private partijen.

Maakt impact met

Samenwerken, Aanbesteden en contracteren.

'Impact op morgen maak je samen'

Als ervaren jurist ben ik enthousiast over het aanbestedingsrecht, omdat dit vakgebied sectoroverstijgend is en zich in het hart van de publiek-private samenwerking bevindt. De traditionele opdrachtgever- en opdrachtnemerrelatie is allang verleden tijd. Ik zie het als een uitdaging om duidelijke afspraken vast te leggen en voldoende ruimte en flexibiliteit te creëren voor publieke en private partijen om op een effectieve en doeltreffende manier samen belangrijke maatschappelijke doelstellingen te realiseren.

Als aanbestedingsexpert lever ik een concrete bijdrage aan de grote actuele maatschappelijke thema’s. Ik zet mijn energie, uitstekende juridische kennis en ruime ervaring graag in om zoveel mogelijk maatschappelijke waarde te realiseren met bestaande publieke middelen. De juiste marktbenadering, een weloverwogen keuze voor de meest geschikte aanbestedingsprocedure, duidelijke contractuele afspraken, het mitigeren van risico’s, anticiperen op onzekerheden, het formuleren van heldere leidraden met gunnings- en selectiecriteria of beleidsstukken zodat je kunt innoveren of sturen op duurzaamheid, dat is waarover je contact met me kunt opnemen.

Mijn werkzaamheden bestaan uit het coördineren of begeleiden van complexe Europese aanbestedingstrajecten, het reviewen (ex post of ex ante) van aanbestedingen en het adviseren over verbeteringen in de aanpak of werkwijze en alle vragen die voortvloeien uit de Aanbestedingswet.

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.