TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Rijkswaterstaat Samenwerken bij beheer en onderhoud Rijnlandroute

  De Rijnlandroute is de toekomstige provinciale weg die de A4 met de A44 gaat verbinden. De provincie Zuid-Holland wil het beheer en onderhoud van deze weg inclusief een tunnel overdragen aan Rijkswaterstaat. TwynstraGudde heeft de samenwerking concreet gemaakt.

  De Rijnlandroute is geprojecteerd bij Voorschoten, aan de zuidkant van Leiden, en bestaat voor een gedeelte uit een geboorde tunnel. De verwachting is dat de weg in 2022 open gaat voor verkeer. De provincie Zuid-Holland, eigenaar van de weg, heeft met Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid afgesproken dat deze laatste zorgt voor beheer en onderhoud. Rijkswaterstaat beheert ook andere tunnels in de provincie. Door samen te werken wordt een dubbele organisatie voorkomen en wordt de expertise van Rijkswaterstaat op dit gebied maximaal benut. De partijen hebben TwynstraGudde gevraagd hoe de samenwerking kan worden vormgegeven.

  Onze aanpak

  Met verschillende deskundigen, onder wie de assetmanager van de provincie en de tunnelbeheerder van Rijkswaterstaat, hebben wij een complete inventarisatie gemaakt van de activiteiten die beheer en onderhoud van de Rijnlandroute met zich meebrengt. Het gaat bijvoorbeeld om het opstellen van een meerjarig onderhoudsplan, het aansturen van aannemers en de organisatie van veiligheidsoefeningen in de tunnel. We hebben deze taken uitgewerkt en inzichtelijk gemaakt. We hebben een vergelijkend onderzoek gedaan naar andere tunnelbeheerorganisaties in Nederland op grond waarvan we hebben capaciteit en budget voor uitvoering van de beheertaken hebben begroot. Ook hebben we een voorstel gemaakt voor een organisatiestructuur waarbij Rijkswaterstaat verantwoording aflegt aan de provincie.

  Het resultaat voor de opdrachtgever

  Ons advies heeft een overzicht opgeleverd van te maken afspraken over de verdeling van taken en verantwoordelijkheden, bijbehorende capaciteit en benodigde financiën. Dit overzicht vormt de basis voor een samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie en Rijkswaterstaat.

  De meerwaarde van TwynstraGudde

  Onze adviseurs hebben voor deze adviesvraag expertise op het gebied van tunnelbeheer gecombineerd met ervaring met organisatievraagstukken en asset management. We hebben bovendien veel ervaring met overheden op alle niveaus. Met de combinatie van deze kennis en expertise zijn we tot een compleet en passend voorstel gekomen.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen