Rijkswaterstaat Samenwerken bij beheer en onderhoud Rijnlandroute

De Rijnlandroute is de toekomstige provinciale weg die de A4 met de A44 gaat verbinden. De provincie Zuid-Holland wil het beheer en onderhoud van deze weg inclusief een tunnel overdragen aan Rijkswaterstaat. TwynstraGudde heeft de samenwerking concreet gemaakt.

De Rijnlandroute is geprojecteerd bij Voorschoten, aan de zuidkant van Leiden, en bestaat voor een gedeelte uit een geboorde tunnel. De verwachting is dat de weg in 2022 open gaat voor verkeer. De provincie Zuid-Holland, eigenaar van de weg, heeft met Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid afgesproken dat deze laatste zorgt voor beheer en onderhoud. Rijkswaterstaat beheert ook andere tunnels in de provincie. Door samen te werken wordt een dubbele organisatie voorkomen en wordt de expertise van Rijkswaterstaat op dit gebied maximaal benut. De partijen hebben TwynstraGudde gevraagd hoe de samenwerking kan worden vormgegeven.

Onze aanpak

Met verschillende deskundigen, onder wie de assetmanager van de provincie en de tunnelbeheerder van Rijkswaterstaat, hebben wij een complete inventarisatie gemaakt van de activiteiten die beheer en onderhoud van de Rijnlandroute met zich meebrengt. Het gaat bijvoorbeeld om het opstellen van een meerjarig onderhoudsplan, het aansturen van aannemers en de organisatie van veiligheidsoefeningen in de tunnel. We hebben deze taken uitgewerkt en inzichtelijk gemaakt. We hebben een vergelijkend onderzoek gedaan naar andere tunnelbeheerorganisaties in Nederland op grond waarvan we hebben capaciteit en budget voor uitvoering van de beheertaken hebben begroot. Ook hebben we een voorstel gemaakt voor een organisatiestructuur waarbij Rijkswaterstaat verantwoording aflegt aan de provincie.

Het resultaat voor de opdrachtgever

Ons advies heeft een overzicht opgeleverd van te maken afspraken over de verdeling van taken en verantwoordelijkheden, bijbehorende capaciteit en benodigde financiën. Dit overzicht vormt de basis voor een samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie en Rijkswaterstaat.

De meerwaarde van TwynstraGudde

Onze adviseurs hebben voor deze adviesvraag expertise op het gebied van tunnelbeheer gecombineerd met ervaring met organisatievraagstukken en asset management. We hebben bovendien veel ervaring met overheden op alle niveaus. Met de combinatie van deze kennis en expertise zijn we tot een compleet en passend voorstel gekomen.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.