TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Vakgroep GWW, Bouw van PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden Hefbomen voor circulair inkopen utiliteitsbouw en GWW

  De transitie in de bouwsector naar de circulaire economie is er een van formaat, deze sector is namelijk verantwoordelijk voor circa 50% van het grondstoffenverbruik in Nederland.

  De overheid heeft een sleutelrol in het behalen van de ambitie van het kabinet om naar een 100% circulaire samenleving toe te werken, als grootste opdrachtgever in deze sector. In opdracht van de Vakgroep GWW en Bouw van PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden heeft TwynstraGudde onderzocht hoe de inkopende overheid de transitie naar de circulaire economie kan versnellen.

  Nederland circulair in 2050

  In 2016 heeft het kabinet het beleidsdoel ‘Nederland circulair in 2050’ vastgesteld. De Nederlandse bouwsector geeft hieraan invulling met het Grondstoffenakkoord, de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie en de Bouwagenda. Ook in het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019 – 2023 van het Rijk is circulair bouwen een van de vijf transitiethema’s. Oftewel, de ambitie om circulair te bouwen doorsnijdt alle lagen en partijen in de bouwkolom, zowel aan de opdrachtgevers- als de opdrachtnemerskant. De overheid is een grote opdrachtgever in de utiliteitsbouw en grond, weg- en waterbouw (GWW). Publieke opdrachtgevers hebben daarom een sleutel in handen waarmee zij de transitie naar een circulaire economie kunnen versnellen. In opdracht van de Vakgroep GWW en Bouw van PIANOo heeft TwynstraGudde elf ‘hefbomen voor een versnelling’ geïdentificeerd. Deze zijn omschreven in de vanuit een inkopers-invalshoek geschreven handreiking Hefbomen voor Circulair Inkopen in de Bouw en GWW.

  Haalbaar en versnellend

  Op basis van een analyse van documenten en een serie van zestien interviews met stakeholders in de publieke en private sector - bestuurders, managers en uitvoerders - hebben onze adviseurs een groslijst van strategieën voor de circulaire utiliteitsbouw en GWW samengesteld. Die groslijst hebben we uitgewerkt door de bril van de inkoper bij de overheid. De mogelijkheden hebben we vervolgens gewaardeerd op basis van uitvoerbaarheid en het vermogen om daarmee de transitie te versnellen. Maatregelen die op beide meetlatten relatief hoog scoren, hebben we gekwalificeerd als ‘hefboom’. Hiermee kunnen inkopers bij de overheid het verschil maken. Per hefboom hebben we de rol en aanpak van de inkoopafdeling beschreven. De beschreven hefbomen zijn breed toepasbaar. Ook private opdrachtgevers en opdrachtgevers in het maatschappelijke middenveld kunnen de beschreven hefbomen gebruiken om bij te dragen aan een circulaire utiliteitsbouw en GWW.

  Niet alleen aan de knoppen

  Een belangrijke conclusie is dat voor het stimuleren van een circulaire utiliteitsbouw en GWW de inkoopafdeling niet als enige aan zet is. Inkopers zitten meestal wel aan de knoppen, maar aan welke knoppen zij mogen draaien wordt vaak door de publieke opdrachtgever bepaald. Ze kunnen wel risico’s en kansen signaleren en agenderen, zodat deze op beleidsniveau kunnen worden aangepakt. Bijvoorbeeld als het gaat om belemmerende regels en eisen, die stammen uit een tijd waarin circulariteit nog geen issue was. Inkopers kunnen circulair bouwen ook onder de aandacht brengen bij project- en vakafdelingen. Door middel van praktijkvoorbeelden creëren ze dan bewustzijn en delen ze kennis. Dat kan helpen om al vroeg in een realisatietraject de juiste voorwaarden voor circulariteit te scheppen.

  Resultaat voor de opdrachtgever

  Naar aanleiding van dit onderzoek heeft PIANOo de handreiking uitgebracht. De handreiking is een praktisch hulpmiddel waarmee de overheid haar rol bij het realiseren van een circulaire economie invulling kan geven.

  Waarom TwynstraGudde?

  In deze opdracht hebben de adviseurs van TwynstraGudde vanuit een organisatieperspectief gekeken naar circulair bouwen. Zij hebben die invalshoek gecombineerd met kennis van de bouwsector en bekendheid met de werkwijze van de landelijke en regionale overheid.

  Samen sparren over wat circulaire bouwen kan betekenen?

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen