TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Gemeente Utrecht en Rijkswaterstaat Gezamenlijk beheer Stadsbaantunnel Utrecht

  De Stadsbaantunnel in Leidsche Rijn is eigendom van de gemeente Utrecht. De tunnel ligt tegen de A2-tunnel aan, terwijl die eigendom is van Rijkswaterstaat.

  TwynstraGudde heeft een voorstel gedaan voor samenwerking bij toekomstbestendig beheer en onderhoud.

  Krachten bundelen

  De Stadsbaantunnel maakt onderdeel uit van het stedelijk wegennet van de gemeente Utrecht. De gemeente is daarmee ook eigenaar van de tunnel en wettelijk verantwoordelijk voor de veiligheid. De tunnel ligt echter tegen de A2 Leidsche Rijntunnel aan. Dit is een rijksweg en die valt onder Rijkswaterstaat Midden-Nederland. Voor beheer en onderhoud is het logisch de krachten van beide organisaties te bundelen. Dat levert voordelen op voor wat betreft kennisdeling en kwaliteit. De gemeente Utrecht blijft eigenaar van de Stadsbaantunnel.

  Van visie tot implementatie

  De gezamenlijke opdrachtgevers hebben TwynstraGudde gevraagd een voorstel te maken voor samenwerking: van visie tot en met uitwerking in processen en organisatie. Om tot dit voorstel te komen hebben we beide organisaties op alle niveaus betrokken: van operationele medewerkers tot bestuurders. Allereerst hebben we in samenspraak een eensluidende visie op beheer en onderhoud van deze tunnel ontwikkeld met ambities ten aanzien van beschikbaarheid, kosten, preventief onderhoud en duurzaamheid. Vervolgens hebben we de werkprocessen in beeld gebracht op het gebied van instandhouding, calamiteitenbestrijding, opleiden, trainen, oefenen et cetera. Per activiteit hebben we scherp gemaakt wie waarvoor verantwoordelijk is. We hebben de benodigde samenwerkingsorganisatie beschreven inclusief rollen, competenties, capaciteit en kosten. Aan de hand van simulaties hebben we de werkprocessen getest. Tot slot zijn alle afspraken opgenomen in een convenant.

  Toekomstbestendig assetmanagement

  Het assetmanagement van de Stadsbaantunnel is hiermee toekomstbestendig vormgegeven. Door de samenwerking wordt bovendien maximaal gebruikgemaakt van de beschikbare middelen. De combinatie heeft gezorgd voor een stevige inhoudelijke basis om op voort te bouwen. Men is zich meer dan voorheen bewust van de vereisten en uitdagingen bij het duurzaam beheren van de tunnel. De afspraken zijn helder en de organisatie is aan beide kanten op orde zodat iedereen weet waar hij aan toe is.

  Combinatie van kennis

  We hebben voor deze opdracht gebruikgemaakt van inhoudelijke kennis van tunnelveiligheid, assetmanagement en contractmanagement. Die hebben we gecombineerd met kennis van samenwerkingskunde en organisatiekunde.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen