Amsterdam ArenA - Uitbreiding 2020 | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Amsterdam ArenA - Uitbreiding 2020

Amsterdam ArenA

Amsterdam ArenA - Uitbreiding 2020

De Amsterdam ArenA maakt zich op voor een grote verbouwing. De kwaliteit en de service voor de stadionbezoekers wordt daarmee fors verbeterd. De omlopen van de eerste en de tweede ring worden verbreed. Vooral de toeschouwers op de tweede ring gaan er flink op vooruit. Het uiterlijk van het stadion verandert ook: de vorm van de Amsterdam ArenA gaat over van hol naar bol. Het is de grootste verbouwing sinds de opening in 1996.

Twynstra Gudde is door de Amsterdam ArenA ingeschakeld om het idee van de Amsterdam ArenA verder te onderzoeken en het tot een project te maken. Sinds begin 2015 voert Twynstra Gudde het projectmanagement uit om dit beheersbaar tot een projectsucces te brengen. Twee aspecten van de context van het projectmanagement in het bijzonder.

Innovatie binnen een project

Gecombineerd met het Amsterdam ArenA Innovation Center wordt het project gebruikt als katalysator voor nieuwe gebouwoplossingen en smart city oplossingen die bijdragen aan een verbetering van de bedrijfsvoering, duurzaamheid, veiligheid, kwaliteit en customer experience.

Omdat het innoveren en gebouwontwikkeling een verschillende dynamiek kennen, hebben we deze parallel aan elkaar georganiseerd. Op belangrijke momenten in de ontwikkeling van het project worden de resultaten van beiden met elkaar gedeeld, waardoor innovaties het project kunnen ‘instromen’ met behoud van de beheersbaarheid van het projectdeel.

Managen op de grens tussen project en bedrijfsvoering

Hoogwaardige dienstverlening, state-of-the-art faciliteiten, veiligheid en optimale publieksbeleving vormen de belangrijkste strategische pijlers. Dat betekent dat de opdrachtgever continue inspeelt op de actualiteit. Middels gericht procesmanagement, naast het projectmanagement, bewaken we of het project dat ontwikkelt wordt nog het juiste is. We onderzoeken scopewijzigingen, passen dit in het project en bereiden besluitvorming voor.

Het resultaat hiervan is dat het resultaat van het project passend is bij wat de opdrachtgever nu en in de toekomst wil. Ons doel is niet om het project conform het (oude) Programma van Eisen op te leveren maar het project dat de opdrachtgever wil hebben na oplevering.

Momenteel is de eerste fase van de uitbreiding in uitvoering. Voor 2020 zal het gehele stadion geheel gemoderniseerd zijn.

Iljan van Hardevelt

Partner

Neem contact op