Boeken | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Boeken

Filter op markten en sectoren
Filter op expertises

Leiderschap van de programmamanager

In programma’s werken mensen op een bijzondere manier samen aan het nastreven van doelen, zoals het verbeteren van de zorg in een regio of het vergroten van de bereikbaarheid van een stad. Programmamanagement is het bijzondere vak dat de betrokkenen helpt om dit soort complexe opgaven doelgericht en samenhangend aan te pakken.

Designing with and within Public Organizations - ook verkrijgbaar in Nederlands e-book

Veel hedendaagse maatschappelijke problemen laten zich slecht oplossen met traditionele benaderingen. Het is daarom geen wonder dat publieke organisaties in toenemende mate zoeken naar nieuwe en veelbelovende aanpakken. Design thinking is zo’n aanpak. Het is mensgericht (en dus niet systeem-gericht). Het helpt om letterlijk op een nieuwe manier naar je probleem te kijken. En door middel van prototyping worden radicale innovaties geen riskante sprong in het diepe.

Managen moet - Beter presteren door slim te managen

‘Managers? Daar hebben we er veel te veel van’, hoor je vaak. Maar klopt dat wel? Organisatieadviseur Martijn Jansen durfde die vraag te stellen in een tijdperk waarin zelfsturing de heilige graal is. Vijf jaar lang deed hij onderzoek naar wat managers (kunnen) doen om van toegevoegde waarde te zijn. Dit resulteerde in het prikkelende boek: Managen moet. Hierin beschrijft hij wat managen écht inhoudt, hoe je het aanpakt en waarom het móet! Het boek is een uitgave van Boom uitgevers Amsterdam.

Canvas Omgevingsmanagement

In tijden van nepnieuws, een gedigitaliseerde samenleving, een naderende Omgevingswet en allerlei bewegingen van onderop… Is er dan nog sprake van een toegevoegde waarde van omgevingsmanagement? Wij vinden van wel. In het boek ‘Canvas Omgevingsmanagement’ geven Johanneke de Lint, Thijs Kraassenberg en Roelof Benthem aan de hand van voorbeelden aan hoe volgens hen professioneel omgevingsmanagement vorm moet krijgen.