Boeken | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Boeken

Filter op markten en sectoren
Filter op expertises

Designing with and within Public Organizations

Veel hedendaagse maatschappelijke problemen laten zich slecht oplossen met traditionele benaderingen. Het is daarom geen wonder dat publieke organisaties in toenemende mate zoeken naar nieuwe en veelbelovende aanpakken. Design thinking is zo’n aanpak. Het is mensgericht (en dus niet systeem-gericht). Het helpt om letterlijk op een nieuwe manier naar je probleem te kijken. En door middel van prototyping worden radicale innovaties geen riskante sprong in het diepe.

Managen moet - Beter presteren door slim te managen

'We hebben minder managers nodig' is een veelgehoorde kreet. Minder managers, meer zelfsturing. Er blijkt géén helder beeld te zijn van wat managen nu precies inhoudt, en toch willen we er wél afscheid van nemen. Alsof een zelfsturend team ervoor zorgt dat er minder gemanaged wordt.

Canvas Omgevingsmanagement

In tijden van nepnieuws, een gedigitaliseerde samenleving, een naderende Omgevingswet en allerlei bewegingen van onderop… Is er dan nog sprake van een toegevoegde waarde van omgevingsmanagement? Wij vinden van wel. In het boek ‘Canvas Omgevingsmanagement’ geven Johanneke de Lint, Thijs Kraassenberg en Roelof Benthem aan de hand van voorbeelden aan hoe volgens hen professioneel omgevingsmanagement vorm moet krijgen.

Powerswitch, naar een vitale samenleving

De overheid en de markt hebben de afgelopen decennia veel ruimte ingenomen ten koste van de gemeenschap. Dat is pijnlijk want de gemeenschap is de plek waar burgerschap gekweekt wordt, waar burgers hun gedeeld eigen belang behartigen. Door de gekortwiekte gemeenschap verloren burgers het vertrouwen in de overheid en de markt. Verwezing en populisme zijn het gevolg.