Teamontwikkeling Bestaande teams

Als een team al langer samenwerkt, ontstaan er ingesleten gewoontes. Soms zijn er strubbelingen. Wat zijn jullie patronen, valkuilen en succesformules? We helpen je om het team (weer) op scherp te zetten.

 

Teamwerk is een doorlopend proces en vraagt continu om aandacht. Ook als je denkt dat je in een fijne workflow zit, is het belangrijk om aandacht te houden voor wát er dan precies goed gaat en hoe dat komt. Om scherp te blijven en teamontwikkeling te bevorderen, is het belangrijk de succesformule van tijd tot tijd tegen het licht te houden. Bestaande patronen en gewoontes neem je onder de loep. Wat is jullie reden van bestaan? Wat is jullie gezamenlijke opgave en taak? Trainers van TwynstraGudde helpen je om zaken boven tafel te krijgen door de essentie, intentie, potentie en attentie te onderzoeken.

teamontwikkeling

Essentie

Wie zijn jullie? Individueel en met elkaar? Hoe goed ken je elkaar? Iedereen neemt, zodra hij of zij ergens binnenkomt, een rol aan. Welke patronen en onbewuste processen sturen jouw gedrag binnen het team? De enige manier om dat expliciet te krijgen, is door het er met elkaar over te hebben. Dat vraagt om een setting waarin dat kan. Waar iedereen de tijd heeft en waar weinig afleiding is. Wij gaan met jullie naar de essentie.

Intentie

Waarom zijn jullie een team? Dat is de tweede kernvraag. Wat hebben jullie met elkaar te doen? Ogenschijnlijk heeft iedereen hetzelfde doel voor ogen. Maar is dat ook werkelijk zo? Soms divergeert de invulling of de vertaling van de teamdoelen. Hierover moet je met elkaar in gesprek gaan en blijven, want niets is storender dan samenwerken vanuit verschillende intenties. Soms is dat zelfs destructief. Om je team sterk te houden, geven we daar opnieuw aandacht aan. Wat willen jullie zijn? Hoe willen jullie gezien worden en door wie? Wie heeft baat bij wat jullie doen?

Potentie

Wat kunnen jullie? Wat is in de externe context de potentie van jullie team? Hoe komen vraag en aanbod bij elkaar? Wat is de focus, welke keuzes maak je? We helpen je om los te komen van beperkende kaders en naar de kern van jullie team te gaan. Laat je niet leiden door beren op de weg maar door de energie die je met elkaar creëert (essentie) en het geloof in wat je met elkaar doet (intentie). Werken vanuit essentie en intentie brengt beweging en creativiteit.

Attentie

Nu de cirkel bijna rond is, kijk je naar wat er beter kan. Wat behoeft nog aandacht? Intern kijk je kritisch naar het team: heeft iedereen een juiste plek en rol, welke risico’s loop je als team, is al het talent voldoende benut? Extern kijk je naar de dynamieken in de omgeving: wat gebeurt er buiten wat van invloed is op jouw team, past wat er van je wordt verwacht bij jouw essentie en intentie, ben je zichtbaar genoeg? Tot slot maak je de balans op en bespreek je de aanpassingen die eventueel nodig zijn. Je weet weer van elkaar waarom je iets wel of niet doet, en of dat past bij de essentie en intentie van het team waar jullie zo zorgvuldig aandacht aan hebben besteed.

Op maat voor jouw situatie

Voor we aan de slag gaan, vindt met iedereen een individuele intake plaats. Dit doen we om het programma daarna, op maat, definitief te maken. Een korte verdieping duurt ongeveer 1,5 dag. Een langer traject duurt zes maanden en bestaat uit een training (met overnachting) van 1,5 dag, gevolgd door drie trainingen van één dag. Tussendoor werken de deelnemers aan (voorbereidende) opdrachten en naderhand vindt eventueel een terugkommiddag plaats. Het is ook mogelijk om de trainingsdagen online te organiseren.

Lees meer over de aanpak en onze visie

 

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.