Leervoorkeuren en denkgewoonten: inzicht in uw eigen leerprofiel

Hoe kom je tot goede keuzes in interventies op het gebied van leren en ontwikkelen? En hoe weet je dan dat die bijdragen aan de gewenste effecten? Hoe zorgen we ervoor dat mensen die aan het leren zijn, er zelf verantwoordelijkheid voor nemen? Hoe organiseer je het informele leren? Hoe kunnen we het impliciete leren doelgerichter maken, en het formele leren minder belerend?

Om dit soort vragen te kunnen beantwoorden is er taal nodig. Taal om over leren van gedachten te wisselen, impliciete aannamen te expliciteren en diversiteit inzichtelijke te maken. De Language of Learning is zo’n taal, die wij uitvoerig hebben beschreven in het boek Liefde voor leren (2006). Samengevat bestaat de Language of Learning uit Leervoorkeuren, Denkgewoonten en Leerlandschappen. 

Leervoorkeuren geven u meer inzicht in de manier waarop en de context waarin u graag leert (download artikel). Denkgewoonten geven u meer zicht op de manier waarop u met het oplossen van vraagstukken omgaat (download artikel). Onder beide liggen leerscans waarmee u op een gemakkelijke manier uw eigen leerprofiel in kaart brengt. Op deze pagina kunt u beide leerscans gratis downloaden en gebruiken. 

Na het invullen van het onderstaande formulier ontvangt u de leerscans als pdf-document. Deze scans zijn voor individueel gebruik. 

Het is ook mogelijk om de leerscans digitaal in te vullen en voor grotere groepen te gebruiken. U kunt dan ook analyses (laten) maken op de uitkomsten, waaronder bijvoorbeeld het samenstellen van groeps- of organisatieprofielen. Het maken van groeps- en organisatieanalyses vraagt door de complexiteit om onze expertise. Indien u de wens of interesse heeft hiervan gebruik te maken, kunt u contact opnemen met Anje Strikwerda via lol@tg.nl

We vragen u om twee redenen uw gegevens in te vullen:

  • Ten eerste verklaart u zich daardoor akkoord met de Creative Commons. Dat betekent dat u onderschrijft zorgvuldig met het materiaal om te gaan. Onder zorgvuldig verstaan wij: geen inhoudelijke veranderingen aanbrengen, naamsvermelding respecteren en niet commercieel gebruiken. 
  • Ten tweede kunnen we u daardoor een nieuwe versie van de scan toesturen, als die beschikbaar komt. 

Leerscans downloaden