Sander Vonk | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Sander Vonk

Adviseur

In mijn rol als financieel manager houd ik mij bezig met financieel beheersen en optimaliseren van ruimtelijke ontwikkelingen en het adviseren daarover. Niet alleen het opstellen van grondexploitaties of haalbaarheidsanalyses is daarbij aan de orde, maar ook andere zaken als het maken van risicoanalyses, het monitoren van de liquiditeit en het regelen van de treasury binnen een project, het afrekenen van subsidies of onderzoek naar grondprijzen in de regio.