Robert Siersma | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Robert Siersma

Adviseur

Ik houd mij als adviseur bezig met financiële vraagstukken rond gebiedsontwikkeling. Hoewel financieel van aard, zijn deze vraagstukken altijd onderdeel van het complexe geheel dat gebiedsontwikkeling is. Door de grote maatschappelijke en ruimtelijke impact spelen de politiek-bestuurlijke omgeving en het samenkomen van verschillende belangen (publiek en privaat) daarin een belangrijke rol.

About me

Die dynamische context is wat mijn werk zo uitdagend en interessant maakt. Die maakt duidelijk dat het saldo van een grond- of planexploitatie niet slechts het resultaat van een berekening is, maar vooral het resultaat van een proces of samenwerking: de ontwikkeling van een gebied is een doe-opgave.

Mijn rol in die opgave is om het proces vanuit een financieel perspectief te ondersteunen, de vertaalslag te maken tussen plannen en financiën. Mijn toegevoegde waarde is daarin mijn kennis van het vastgoed(her)ontwikkelingsproces, en het kunnen integreren van de grond- en vastgoedcomponent van een plan. Deze expertise bewijst zijn nut bij uitstek in de huidige markt, bij vragen met betrekking tot bijvoorbeeld herstructurering en krimp, maar ik ben daarnaast ook betrokken bij haalbaarheidsvraagstukken van "groen/blauwe" ontwikkelingen.