Pieter Arends | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Pieter Arends

Senior adviseur

Ik ben sterk in het zoeken naar een andere weg, innovatieve manieren van kijken en het betrekken van mensen. Gericht op het nog beter maken van het eindresultaat. Mijn belangrijkste drijfveer is er toe te doen; het verschil te maken. De projecten waar ik aan werk, gaan over strategie, beleid of planvorming, met kennis van de inhoud. Dit doe ik in opdracht van overheden, vaak om de regionale bereikbaarheid te verbeteren in een samenspel met meerdere partijen.

About me

Door mijn persoonlijke benadering ben ik in staat om mensen in beweging te krijgen en te verbinden. Ik kies voor alternatieve invalshoeken omdat het vaak slimmer, beter of efficiënter kan. Daarbij gaat het om de inhoud (alternatieve analyses) en de vorm (social media, film, journalistiek en online en offline gesprekken).

Waar ik trots op ben, is dat experts mijn analysemethoden als state-of-the-art betitelen. Dat het mij lukt om binnen regionale samenwerkingsprojecten positieve besluitvorming bij meerdere Colleges en gemeenteraden te bewerkstelligen. Dat ik als dagvoorzitter verdiepende gesprekken teweeg kan brengen, inclusief de bijbehorende kwinkslag. Dat ik zorg voor de juiste beslisinformatie om cofinanciering te verkrijgen.

Blogs

 • De toekomst van mobiliteit in Brabant’ - Dutch Design Week

  10 november 2017 Lees verder
 • Pieter Arends

  Slimme mobiliteit: Niet meer denken vanuit trends

  12 september 2017 Lees verder
 • Pieter Arends

  Innovatie in mobiliteit: rol voor gebruikers en stakeholders

  26 juni 2015 Lees verder