Koen van Bezu | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Koen van Bezu

Adviseur Water

Water verbindt mensen. Na eeuwenlang onze kleine delta te hebben beschermd met steeds hogere dijken, krijgt water nu steeds meer een functionele en centrale plek in onze samenleving. We zijn bezig om het potentieel van water opnieuw uit te vinden, in binnen en buitenland. Met een achtergrond in integraal waterbeheer sta ik het liefst midden in dat proces waar stakeholders elkaar (opnieuw) vinden en waar met elkaar uitdagingen in waterbeheer op allerlei niveaus worden aangegaan.

About me

Ik zie water als hét element wat nu en in de toekomst zal verbinden omdat het niet alleen overheden maar ook burgers en het bedrijfsleven dwingt om na te denken over hoe we onze toekomst in willen richten met de huidige problematiek. Hoe gaan we in Nederland om met problemen als verzilting, eutrofiëring door mestoverschotten, zeespiegelstijging, wateroverlast in steden?  Hoe kan Bangladesh, net zozeer een delta als Nederland, zorgen dat haar burgers toegang hebben tot schoon drinkwater, droge voeten houden en hun gewassen kunnen blijven verbouwen? Met mijn analytische en scherpe blik weet ik oplossingen voor complexe vraagstukken op waarde te schatten en aan te pakken op een integrale, sociaal-technische manier.

Markten & Sectoren

Water, Ruimte

Blogs

 • A look at the future challenges and how to tackle them; Action agenda for the utility sector

  18 december 2018 Lees verder
 • Artikelen Omgevingswet in vakblad Water Governance: bestuurlijke veranderopgave en tweebenigheid

  13 april 2018 Lees verder
 • Koen van Bezu

  Circulair stemmen in de gemeenteraadsverkiezing

  20 maart 2018 Lees verder