Henk Hoogmoed | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Henk Hoogmoed

Partner

Als financieel en procesmanager voor gebiedsontwikkelingen houd ik mij bezig met het haalbaar maken van bestuurlijk complexe (her)ontwikkelingsvraagstukken.

About me

In de rol van procesmanager ben ik langjarig verbonden aan de realisatie van een vijftal gebiedsontwikkelingen met een verschillend karakter.

Het betreft projecten op het gebied van binnenstedelijke herstructurering (winkels, wonen, parkeren), het realiseren/herstructureren van nieuwe bedrijfsterreinen en het herstructureren van buitengebied (o.a. saneren en concentreren kassencomplexen gecombineerd met Ruimte voor Ruimte regelingen). 

Hierdoor heb ik een brede kennis ontwikkeld over wat er nodig is om beleid daadwerkelijk tot uitvoering te brengen.

Op basis hiervan adviseer ik over een breed scala van vraagstukken bij gebiedsontwikkelingen.

Dit betreft o.a. realisatiestrategieën en kostenverhaal vraagstukken, financiële haalbaarheidsstudies, fiscale en financieringsstructuren, risicoanalyses, de organisatorische opzet van gebiedsontwikkelingsorganisaties en de hiermee gepaard gaande plankosten.

Mijn motto: “Voor een goed plan is altijd geld.”

Blogs

  • Henk Hoogmoed

    Marktet Economy Investor Principle

    25 april 2014 Lees verder