Alexander Blankestijn | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Alexander Blankestijn

Adviseur

Ik ben specialist op het gebied van bouw- en investeringskosten en zorg ervoor dat uw project binnen budget wordt gerealiseerd.

About me

Bij de start van elk project is het voor beslissers van groot belang dat van meet af aan de kostenconsequenties goed in beeld te hebben. Door mijn jarenlange ervaring die ik in de praktijk heb opgebouwd ben ik als geen ander in staat om met weinig gegevens een goed budget te bepalen.

Vervolgens bewaak ik dat budget in alle fases door de ramingen/begrotingen van de architect en adviseurs te toetsen. Wanneer het nodig is grijp ik in en zorg dat er in het ontwerp wordt bijgestuurd. De volgende stap is het selecteren en contracteren van de uitvoerende partijen.

In de uitvoeringsfase onderhandel ik met aannemers, één van m’n specialiteiten. Daarbij onderhandel ik op een integere manier, maar resultaatgericht. Dat kan en moet soms scherp, maar er mogen geen verliezers zijn. Het gaat daarbij om samenwerking, het beste resultaat voor alle partijen vooral op langere termijn in plaats van het korte gewin.

Markten & Sectoren

Huisvesting en vastgoed

Blogs