Veranderen Een organisatiecultuur die ruimte biedt voor verandering

Patronen in de cultuur hebben veel invloed op het succes van een verandering. Hoe ziet de cultuur van jouw organisatie eruit? En hoe kun je de ruimte voor verandering vergroten?

Patronen in de cultuur hebben veel invloed op het succes van een verandering. Hoe ziet de cultuur van jouw organisatie eruit? En hoe kun je de ruimte voor verandering vergroten?

Veranderen begint hier en nu

Cultuur is niet groot en abstract, maar juist kleinschalig, lokaal en contextgebonden. Veranderingen in houding en gedrag beginnen daarom niet ver weg, maar hier en nu: in het primaire proces van je organisatie. Wat gebeurt er en waarom op die manier?

Gedragspatronen boven tafel halen

Aan gedrag liggen voorwaarden, opvattingen en veronderstellingen ten grondslag. Die halen we boven tafel. Door daarover te praten, ontdekken mensen aangrijpingspunten om het anders te doen. We zetten vormen van collectief leren in omdat we geloven dat mensen het meeste met en van elkaar leren. Op de werkplek brengen we nieuwe gedragspatronen in praktijk. Al lerende.

Hefbomen voor verandering

We gebruiken hiervoor allerlei technieken: causale diagrammen, storytelling om cultuur te illustreren of de kleurentest om over veranderstijlen in gesprek te gaan. Hiermee maken we zichtbaar waar hefbomen voor verandering zitten. Die verbinden we met voorbeelden waarin mensen met nieuw gedrag aan de slag gaan. De kracht van verandering zit vaak in kleine gebeurtenissen, snel te realiseren, herkenbaar en dichtbij.

 Een grotere beweging

Het abstracte begrip ‘cultuur’ krijgt concrete waarde. Concreet voor alle medewerkers in je organisatie. Al doende realiseren we voorbeelden die een veel grotere beweging in gang zetten. Onderliggende belemmeringen verdwijnen en nieuwe veranderkracht komt vrij.

Snel en effectief veranderen met de TwynstraGudde Kleurentest

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.