Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Grafisch Lyceum Rotterdam - 2 Leden Raad van Toezicht

  met als aandachtsgebied (1) HRM en (2) Onderwijs Grafisch Lyceum Rotterdam is dé vakschool (vmbo, mbo) in Nederland als het gaat om innovatief onderwijs op het gebied van media, entertainment en technologie. De school wordt gedreven door een voortdurende ambitie om kwalitatief onderwijs te...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Adviseur contracteren en aanbesteden

  Investeringsopgaven worden groter en complexer. Zowel om bestaande infrastructuur in stand te houden, als om nieuwe ontwikkelingen zoals als de energietransitie mogelijk te maken. Geen partij kan het helemaal alleen. Projecten vragen om een andere verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s, om...

  Solliciteer nu
  Principal adviseur Huisvesting, Vastgoed en Facility management

  Thomas Nobel

  Ik adviseer en begeleid bestuurders en managers bij vraagstukken op het snijvlak van organisatie en huisvesting. Daarbij ligt mijn kracht in het integraal benaderen van een vraagstuk. Redenerend vanuit zowel sociaal maatschappelijk perspectief als vanuit financieel en vastgoedkundig oogpunt.

  Maakt impact met

  Huisvesting, Vastgoed, Aanbesteden en contracteren.

  Huisvestingskeuzes komen lang niet altijd op een weloverwogen wijze tot stand. De vraag is of ze daardoor langjarig houdbaar, functioneel en betaalbaar zijn. Ik help graag organisaties duurzame keuzes met positieve impact te maken. Keuzes die rationeel verdedigbaar zijn, die op politiek-bestuurlijke instemming kunnen rekenen én waarvoor breed draagvlak bestaat. Dat betekent oog hebben voor tal van perspectieven met een sterk ontwikkeld omgevingssensitief vermogen.

  Door mijn betrokkenheid bij strategische huisvestingsbesluiten, maken mijn opdrachtgevers duurzame keuzes. Keuzes die lang houdbaar, functioneel en gedragen blijven. Door mijn ruime ervaring in zowel de private als (semi-) publieke sector zijn mijn klant- en resultaatgerichte kwaliteiten sterk ontwikkeld.

  Energie krijg ik van het schakelen tussen ‘werelden’ en het maken van afwegingen tussen soms tegengestelde belangen van betrokken partijen.

  Principal adviseur Huisvesting, Vastgoed en Facility management

  Thomas Nobel

  Thomas Nobel
  Stuur een e-mail

  Bel: 06 22 56 96 70

  Ik adviseer en begeleid bestuurders en managers bij vraagstukken op het snijvlak van organisatie en huisvesting. Daarbij ligt mijn kracht in het integraal benaderen van een vraagstuk. Redenerend vanuit zowel sociaal maatschappelijk perspectief als vanuit financieel en vastgoedkundig oogpunt.

  Maakt impact met

  Huisvesting, Vastgoed, Aanbesteden en contracteren.

  Huisvestingskeuzes komen lang niet altijd op een weloverwogen wijze tot stand. De vraag is of ze daardoor langjarig houdbaar, functioneel en betaalbaar zijn. Ik help graag organisaties duurzame keuzes met positieve impact te maken. Keuzes die rationeel verdedigbaar zijn, die op politiek-bestuurlijke instemming kunnen rekenen én waarvoor breed draagvlak bestaat. Dat betekent oog hebben voor tal van perspectieven met een sterk ontwikkeld omgevingssensitief vermogen.

  Door mijn betrokkenheid bij strategische huisvestingsbesluiten, maken mijn opdrachtgevers duurzame keuzes. Keuzes die lang houdbaar, functioneel en gedragen blijven. Door mijn ruime ervaring in zowel de private als (semi-) publieke sector zijn mijn klant- en resultaatgerichte kwaliteiten sterk ontwikkeld.

  Energie krijg ik van het schakelen tussen ‘werelden’ en het maken van afwegingen tussen soms tegengestelde belangen van betrokken partijen.