Principal adviseur Huisvesting, Vastgoed en Facility management

Thomas Nobel

Ik adviseer en begeleid bestuurders en managers bij vraagstukken op het snijvlak van organisatie en huisvesting. Daarbij ligt mijn kracht in het integraal benaderen van een vraagstuk. Redenerend vanuit zowel sociaal maatschappelijk perspectief als vanuit financieel en vastgoedkundig oogpunt.

Maakt impact met

Huisvesting, Vastgoed, Aanbesteden en contracteren.

Huisvestingskeuzes komen lang niet altijd op een weloverwogen wijze tot stand. De vraag is of ze daardoor langjarig houdbaar, functioneel en betaalbaar zijn. Ik help graag organisaties duurzame keuzes met positieve impact te maken. Keuzes die rationeel verdedigbaar zijn, die op politiek-bestuurlijke instemming kunnen rekenen én waarvoor breed draagvlak bestaat. Dat betekent oog hebben voor tal van perspectieven met een sterk ontwikkeld omgevingssensitief vermogen.

Door mijn betrokkenheid bij strategische huisvestingsbesluiten, maken mijn opdrachtgevers duurzame keuzes. Keuzes die lang houdbaar, functioneel en gedragen blijven. Door mijn ruime ervaring in zowel de private als (semi-) publieke sector zijn mijn klant- en resultaatgerichte kwaliteiten sterk ontwikkeld.

Energie krijg ik van het schakelen tussen ‘werelden’ en het maken van afwegingen tussen soms tegengestelde belangen van betrokken partijen.

Principal adviseur Huisvesting, Vastgoed en Facility management

Thomas Nobel

Thomas Nobel
Stuur een e-mail

Bel: 06 22 56 96 70

Ik adviseer en begeleid bestuurders en managers bij vraagstukken op het snijvlak van organisatie en huisvesting. Daarbij ligt mijn kracht in het integraal benaderen van een vraagstuk. Redenerend vanuit zowel sociaal maatschappelijk perspectief als vanuit financieel en vastgoedkundig oogpunt.

Maakt impact met

Huisvesting, Vastgoed, Aanbesteden en contracteren.

Huisvestingskeuzes komen lang niet altijd op een weloverwogen wijze tot stand. De vraag is of ze daardoor langjarig houdbaar, functioneel en betaalbaar zijn. Ik help graag organisaties duurzame keuzes met positieve impact te maken. Keuzes die rationeel verdedigbaar zijn, die op politiek-bestuurlijke instemming kunnen rekenen én waarvoor breed draagvlak bestaat. Dat betekent oog hebben voor tal van perspectieven met een sterk ontwikkeld omgevingssensitief vermogen.

Door mijn betrokkenheid bij strategische huisvestingsbesluiten, maken mijn opdrachtgevers duurzame keuzes. Keuzes die lang houdbaar, functioneel en gedragen blijven. Door mijn ruime ervaring in zowel de private als (semi-) publieke sector zijn mijn klant- en resultaatgerichte kwaliteiten sterk ontwikkeld.

Energie krijg ik van het schakelen tussen ‘werelden’ en het maken van afwegingen tussen soms tegengestelde belangen van betrokken partijen.

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.