Rogier van Es | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Rogier van Es

Adviseur

Als adviseur bij Twynstra Gudde help ik opdrachtgevers met hun huisvestingsvraagstukken. Door mijn facility management én bedrijfskundige achtergrond ben ik in staat om een verbinding te leggen tussen de kernactiviteiten van een organisatie en de interne bedrijfsvoering. Mijn opdrachtgevers bevinden zich zowel binnen als buiten het publieke domein. In veel van mijn opdrachten vertegenwoordig ik mijn opdrachtgever bij de realisatie van huisvestingsprojecten. Als gedelegeerd opdrachtgever vormen de begeleiding van besluitvorming, aanbestedingsprocedures, gebruikersbetrokkenheid en de kwaliteit- en kostenbeheersing een belangrijk onderdeel van mijn werkzaamheden.

About me

In deze tijd denken veel organisaties na over de vertaling van de hedendaagse realiteit naar hun huisvesting. Samenwerken, smart technology, agile werken, maatschappelijke impact, duurzaamheid en de circulaire economie met nieuwe verdienmodellen zijn thema’s die daarin meestal komen bovendrijven. Ik help organisaties graag met het kiezen van de juiste richting.

Huisvesting is voor mij geen opzichzelfstaand doel. Het is mijn overtuiging dat huisvesting moet aansluiten op de werkprocessen van een organisatie. Om die aansluiting te realiseren is het essentieel om de eindgebruiker te betrekken bij het ontwikkelen van een visie en ambitie en bij de totstandkoming van een ontwerp. Dit zorgt ook voor draagvlak en een snellere acceptatie. Daarnaast is het ook van belang om op voorhand rekening te houden met de toekomstige exploitatiefase en culture aspecten binnen een organisatie. In deze complexiteit voel ik mijzelf het meest op mijn gemak en kom ik tot de mooiste resultaten.

Blogs

  • De impact van Agile op de werkvloer

    10 december 2018 Lees verder
  • Generatie Z komt eraan!

    25 juli 2018 Lees verder