Veranderen Een veranderprogramma opstellen en monitoren

Een verandering krijgt tempo met een goed programma. Doelgericht en gerelateerd aan het primaire proces van je organisatie. Wij helpen je een goed programma te ontwerpen en te monitoren.

Een verandering krijgt tempo met een goed programma. Doelgericht en gerelateerd aan het primaire proces van je organisatie. Wij helpen je een goed programma te ontwerpen en te monitoren.

De boel op de rit houden

Vaak gaat een veranderprogramma voortvarend van start. Maar na enige tijd verdwijnt het enthousiasme en verschijnen er leeuwen en beren op de weg. Het proces wordt stroperig en de grote ambities raken uit beeld. Hoe houd je de boel op de rit? Alles vraagt om aandacht. Maar het reguliere werk moet óók doorgaan.

Een gefaseerd plan

Je hebt een plan nodig met duidelijke doelen, prioriteiten en kartrekkers. Zo’n plan begint bij de essentie van de verandering in relatie tot het primaire proces van je organisatie. Op die basis maak je een strategie met concrete en haalbare stappen. Zo’n proces bestaat uit verschillende fasen en iedere fase vraagt om andere mensen die de kar trekken. Door steeds de juiste mensen in te zetten, vergroot je het verandervermogen van je organisatie.

Kleurendenken

Wij kunnen je in dit proces helpen. We komen snel tot de essentie van jouw veranderprogramma. Niet in abstracte termen, maar concreet en gerelateerd aan het bestaansrecht van je organisatie. We gebruiken daarvoor de methode van het kleurendenken. Die methode biedt een gemeenschappelijke taal, waardoor er geen misverstanden kunnen zijn over doelstellingen, prioriteiten, activiteiten en samenhang.

Koers en snelheid

Samen met jou stellen we een programma op dat zichtbaar afstevent op wat de verandering moet opleveren voor jouw organisatie. We zorgen dat de communicatie, regievoering en verschillende rollen afgestemd zijn op de veranderstrategie. Het programma dat we ontwikkelen, is concreet en de gekozen interventies zorgen voor koers en snelheid.

Snel en effectief veranderen met de TwynstraGudde Kleurentest.

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.