Teamontwikkeling Een tijdelijk (project)team

In een tijdelijk team werk je in een afgebakende periode intensief samen aan een duidelijk afgebakend doel, bijvoorbeeld in de bouw- en infrasector. Een tijdelijk team heeft een duidelijk doel, maar er staat ook druk op de ketel. Wij helpen de balans tussen snelheid en kwaliteit te vinden.

 

Tijdelijke teams komen veel voor. Een brug, een tunnel of een sluizencomplex wordt ontwikkeld en als het bouwwerk klaar is, wordt het team opgeheven. Bijzonder is dat de teamleden vaak afkomstig zijn uit verschillende organisaties en bedrijven. Ieder brengt een andere cultuur en andere belangen in. Je kent elkaar vaak maar half. Toch moet je binnen een afgebakende tijdsperiode met elkaar tot een volledig resultaat komen. Werken aan onderling vertrouwen, het schetsen van een duidelijke rol- en taakverdeling en het bespreekbaar maken van verwachtingen helpen om daarvoor de basis te leggen.

Werken aan soft skills

In een tijdelijk team zijn de samenwerkingsrelaties vaak vastgelegd in procedures en contracten. Dat is belangrijk, maar niet genoeg. Want hoe ga je in een project om met de dynamiek van alledag? Hoe los je knelpunten en dilemma’s op, zonder dat die tot conflicten leiden? Hoe haal je het meeste uit de samenwerking? Contractuele afspraken bieden niet altijd uitkomst. Als het erop aankomt, gaat het om de balans tussen inhoudelijk vakmanschap en soft skills. Tussen hard en zacht. Wij werken aan teamontwikkeling.

Sociaalemotionele vaardigheden

Intensief teamwerk vraagt goede sociaalemotionele vaardigheden. Het is cruciaal dat je elkaar en elkaars belangen begrijpt en op een goede manier in gesprek komt en blijft, ondanks lastige en soms ongewenste boodschappen. Het gaat om het vermogen om open te zijn over je eigen positie, belangen en knelpunten. Ook hiermee gaan we aan de slag: het vermogen om dóór te vragen en de wens om anderen echt te begrijpen, je te verplaatsen in andermans situatie en daarnaar te handelen.

Veerkrachtige teams

Goed samenwerken kan niet alle problemen voorkomen. Daarvoor is de wereld te veranderlijk. Maar wanneer de samenwerking goed is, zijn teams veerkrachtig en meer succesvol. Daarmee voorkom je dat problemen uitgroeien tot conflicten en haal je het maximale uit de combinatie van opdrachtgever en opdrachtnemer. Wij helpen teams door in gesprek te gaan over dilemma’s en knelpunten. Als team los je die samen op en samen zie je meer kansen. Dat kan schuren, maar niet ontsporen. Die veerkracht zie je terug in het projectresultaat.

Op maat voor jouw situatie

TwynstraGudde helpt je te bepalen wat goede teamsamenwerking eigenlijk betekent. Lees hier hoe we dat aanpakken in de bouw- en infrasector. Hoe ziet dat er in jouw specifieke project uit? Het gaat ons altijd om de relatie tussen het team en het projectresultaat. In samenspraak met je team ontwikkelen we de vaardigheden die daarvoor nodig zijn. Daarbij zetten we allerlei interactieve oefeningen, werkvormen of spelsimulaties in. Tijdens de uitvoering van het project helpen we de effectieve samenwerking vast te houden, de basis stevig te houden en het project tot een goed resultaat te brengen.

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.