Wat is samenwerken?

Unieke kenmerken van samenwerken

Een samenwerking is kansrijk als mensen en organisaties zich met elkaar weten te verbinden in een betekenisgevend proces dat recht doet aan de belangen en gericht is op een betekenisvolle ambitie.

Organiseren tussen organisaties is een vorm van organiseren waarbij mensen uit autonome organisaties ertoe overgaan duurzame afspraken te maken en zo delen van het werk op elkaar af te stemmen. Het leidt tot een diversiteit aan samenwerkingsrelaties die een duurzame intentie hebben, maar wel eindig zijn.

Samenwerkingsvraagstukken zijn bij veel organisaties de bestuurlijke agenda gaan bepalen. In de bestuurskamer dringt het besef door dat geen enkele organisatie alléén kan overleven en zonder andere organisaties de complexe vraagstukken van deze tijd kan oplossen. Of het nu gaat om innovatie, goede zorg, economische ontwikkeling, duurzaamheid, openbare orde en veiligheid of het te boven komen van een recessie. Samenwerken is dus nodig, maar zeker niet vanzelfsprekend. Spraakverwarring en verschil van inzicht vormen vaak een struikelblok. Een gemeenschappelijke bril kan uitkomst bieden.

samenwerkingskunde-kijkglas

Het thema 'samenwerken' krijgt steeds meer aandacht in de ontwikkeling van organisaties.  Goed kunnen samenwerken stelt ook eisen aan de organisaties die in samenwerkingsprocessen participeren: het hebben van een visie op samenwerken, een samenwerkingsstrategie, de aanwezigheid van samenwerkingsvaardige individuen en conditites voor samenwerkingsgericht gedrag. Dit zijn voorbeelden van voorwaarden om extern en intern effectief te kunnen samenwerken. Voorwaarden die momenteel als sleutelthema's hun weg naar de agenda van vele verandertrajecten vinden.

 

Hoe succesvol is jouw samenwerking?