Wat zijn leervoorkeuren?

Wat heb ik aan de leervoorkeuren?

Mensen weten vaak betrekkelijk weinig over hun eigen manieren van leren en sturen er ook nauwelijks op. Toch is informatie over je eigen leren of informatie over de manier van leren in een groep of organisatie belangrijk om succesvol te leren.

Mensen weten vaak betrekkelijk weinig over hun eigen manieren van leren en sturen er ook nauwelijks op. Toch is informatie over je eigen leren of informatie over de manier van leren in een groep of organisatie belangrijk om invullingen te kiezen die ook daadwerkelijk passen en tot succes leiden.

Een leerprofiel typeert iemands leren of het leren van een groep of organisatie. Het geeft informatie in handen om het leren bewust vorm te geven vanuit de onder handen zijnde opdracht. Dus de ene keer bewust kiezen voor een comfortabele vorm (passend bij eigen voorkeuren en gewoonten) of een andere keer juist werken aan een uitbreiding van het profiel (en experimenteren met minder eigen manieren van leren).

Deze vijf leervoorkeuren vormen een onderdeel van de taal voor het leren. Met behulp van deze voorkeuren kun je in kaart brengen:

  • Onder welke condities iemand het liefste leert en hoe je dus zijn of haar ontwikkeling het beste vorm kunt geven.
  • Welke voorkeuren in een team te herkennen zijn en hoe met inzicht hierin de collectieve groei versterkt kan worden
  • Wat de gedeelde visie op leren is binnen een academie, afdeling of opleiding
  • Welke voorkeuren deelnemers aan een beoogd ontwikkeltraject hebben, en hoe dit dan georganiseerd kan worden.
  • Welke leervoorkeuren een organisatie heeft, waarom bepaalde veranderingen moeilijk van de grond komen of hoe leren en ontwikkelen te optimaliseren is.

Het in kaart brengen van individuele leervoorkeuren en de patronen op groeps- en organisatieniveau zijn belangrijke informatiebronnen ten behoeve van deze vraagstukken.

 

Beweging creëren met interventies - groot interventieboek