Wat zijn de fasen van projectmanagement?
 1. Projectmanagement
 2. Wat zijn de fasen van projectmanagement?

Voer de realisatiefase uit

Tijdens de realisatiefase is het motto: in één keer perfect maken van het resultaat. Dus: het realiseren van dat wat in voorgaande fases werd bedoeld, verwacht en afgesproken.

projectmanagement-realisatiefase
De realisatiefase start met een goedgekeurd realisatieprogramma en eindigt met een goedgekeurd nazorgprogramma.

Activiteiten

 • Het contracteren van derden
 • Het uitvoeren van het programma
 • Het opstellen van documentatie voor de nazorgfase (gebruik, beheer en onderhoud)
 • Het trainen (opleiden) van de gebruikers en zo nodig van de beheerders en van het onderhoudspersoneel
 • Het detailleren en aanpassen van het activiteitenoverzicht voor de nazorgfase
 • Het opstellen van een nazorgprogramma.

Einde

 • Een goedgekeurd nazorgprogramma.

Aandachtspunten:

 • het projectresultaat moet nu echt helemaal klaar zijn
 • hier is het allemaal begonnen
 • er moet zijn voorzien in gebruik, beheer en onderhoud van het projectresultaat. Maar ook in de sloop van het projectresultaat