Wat zijn de fasen van projectmanagement?
 1. kennisbank
 2. Projectmanagement
 3. Wat zijn de fasen van projectmanagement?

Voer de realisatiefase uit

Tijdens de realisatiefase is het motto: in één keer perfect maken van het resultaat. Dus: het realiseren van dat wat in voorgaande fases werd bedoeld, verwacht en afgesproken.

projectmanagement-realisatiefase
De realisatiefase start met een goedgekeurd realisatieprogramma en eindigt met een goedgekeurd nazorgprogramma.

Activiteiten

 • Het contracteren van derden.
 • Het uitvoeren van het programma.
 • Het opstellen van documentatie voor de nazorgfase (gebruik, beheer en onderhoud).
 • Het trainen (opleiden) van de gebruikers en zo nodig van de beheerders en van het onderhoudspersoneel.
 • Het detailleren en aanpassen van het activiteitenoverzicht voor de nazorgfase.
 • Het opstellen van een nazorgprogramma.

Einde

 • Een goedgekeurd nazorgprogramma.

Aandachtspunten:

 • Het projectresultaat moet nu echt helemaal klaar zijn.
 • Hier is het allemaal begonnen.
 • Er moet zijn voorzien in gebruik, beheer en onderhoud van het projectresultaat. Maar ook in de sloop van het projectresultaat.

 

project en programma review