Welke risico's zie je bij programma's?
  1. kennisbank
  2. Risicomanagement
  3. Welke risico's zie je bij programma's?

Risicomanagement bij programma's

Steeds meer organisaties realiseren hun opgaves door middel van programma’s. De afgelopen jaren is het aantal programma’s in en tussen organisaties dan ook sterk gegroeid. De meeste organisaties hebben wel een of meerdere programma’s.

Risicomanagement in een programma is in essentie niet anders dan risicomanagement in projecten. De gelaagdheid in een programma is ook terug te vinden in de verschillende soorten risico’s en de verantwoordelijkheid hiervoor. Omdat de opbouw van een programma complexer is dan bij projecten is het totaal aan risico’s voor een programma niet het resultaat van één risicoanalyse, maar een samenstelling van verschillende soorten risico’s.

Binnen een programma vinden risicoanalyse en risicomanagement op twee niveaus plaats: op project-/(inspanningen)-niveau en op programmaniveau.

Het risicomanagement binnen de projecten/inspanningen gebeurt zoals we dat zien bij projecten en heeft als resultaat dat er inzicht is in de grootste risico’s, en in de mogelijkheden voor en de stand van zaken omtrent de beheersing daarvan.

Voor het risicomanagement op programmaniveau geldt dat de werkwijze en methodiek in de basis niet anders zijn dan die binnen projecten toegepast worden. Wel liggen de focus van de risicoanalyse (over welke risico’s gaat het?), de verantwoordelijkheid voor de risico’s en het zorgdragen voor adequate beheersing anders. Deze zijn complexer dan die bij projecten.

De gelaagdheid in de opgave en de doelen van een programma is terug te zien in de soorten risico’s die binnen een programma worden onderscheiden. Deze soorten zijn:

  • Risico’s die de (programma)doelen bedreigen.
  • Risico’s die de bijdrage van de projecten/inspanningen aan de (programma)doelen bedreigen.
  • Risico’s die de resultaten (van de projecten) bedreigen.

De risico’s die de resultaten van de projecten bedreigen, worden — zoals eerder gezegd — in kaart gebracht door risicoanalyses op projectniveau, en worden daar ook beheerst.
Op programmaniveau worden de risico’s in kaart gebracht die de (programma)doelen bedreigen en die de bijdrage van de projecten aan de (programma)doelen bedreigen.

risicomanagement-bij programmas-2

professioneel risicomanagement bij projecten boek