Hoe beoordeel je een project?

Projectreview

Een projectreview is een interne, integrale, toekomstgerichte bijeenkomst. De projectleider en de belangrijkste actoren en medewerkers van het project nemen hieraan deel.

Doel is om iedereen te informeren over de laatste stand van zaken over het project. Daarnaast kan iedereen zo worden betrokken bij een belangrijke voortgangsbeslissing van het project.

Wat te doen?

  • Stel de agenda van de review-bijeenkomst op. Met onderwerpen, volgorde, duur en deelnemers.
  • Bereid de bijeenkomst gedegen voor door aan te geven wat van wie verwacht wordt. Wijs op het open, helpend karakter van de review.
  • Zorg er tijdens de review voor dat er doorgevraagd wordt. Dat de werkelijke potentiële knelpunten ter sprake komen. Waarbij iedereen betrokken wordt bij het vinden van oplossingen.
  • Let tijdens de review op dat de interfaces tussen de deelprojecten en de relevante omgeving gerespecteerd blijven.
  • Zorg voor een eenduidig verslag van de review. Met een eenduidige beschrijving van de beslissingen en afspraken.
  • Zie, volgens de normale voortgangsrapportages, toe op een correcte uitvoering van de afspraken.

 

project en programma review

Aandachtspunten:

  • Een projectreview dient ervoor om alles weer eens op de rij te krijgen.
  • Een enkele outsider kan als ‘devils advocate’ bij een projectreview veel waard zijn.
  • Sommige opdrachtgevers eisen per fase van een project minimaal een review.
projectmanagement-project-review