Hoe ziet een geplande verandering eruit?
  1. kennisbank
  2. Veranderkunde
  3. Hoe ziet een geplande verandering eruit?

Monitoring, sturing. Wie leiden een en ander?

In veranderingstrajecten vindt bewuste sturing plaats op vele niveaus tegelijk. De essentie is vooruitkijken en terugkijken op de korte en lange termijn. Naar gelang uw invalshoek zal de sturing er in de praktijk heel anders uitzien.

Sturing maakt het veranderingstraject op verscheidene niveaus mogelijk. Op het niveau van uw individuele activiteit, op deeltrajecten en op het hele veranderingstraject. Het draait in wezen om terugkijken en vooruitkijken:

  • Peilen van de voortgang: wat is er allemaal gebeurd en wat gebeurt er op dit moment?
  • (Her-)bezinnen op de uitkomsten: willen we nog hetzelfde en kunnen we nog hetzelfde?
  • (Her-)plannen van het proces: hoe gaan we verder en wat nemen we ons voor?

Kleur

Naar gelang uw invalshoek, of kleur, zal de sturing er in de praktijk anders uitzien. Variërend van gedetailleerd plannen, voortgangsmeting, vergelijking met de norm en bijsturing tot waarneming en betekenisgeving. Daarnaast zal het aantal bij de sturing betrokken medewerkers variëren naar gelang uw zienswijze of kleur.

Wat is jouw visie op veranderen?