Hoe beoordeel je een project?

Meet het project

Het doormeten van een project is gericht op zo veel mogelijk achterhalen in relatief korte tijd. Het gaat hier om het achterhalen van knelpunten en struikelblokken. Dit meten vindt zeer gestructureerd en gericht plaats.

Wat te doen?

  • Oriënteer u op het te meten project. Breng het project en de relevante omgeving ervan in kaart. Verkrijg toegang tot de relevante bronnen (mensen en documenten).
  • Verzamel gegevens uit personen en documenten.  Zowel uit het verleden als over de verwachte toekomst van het project.
  • Beoordeel de beschrijving van het beoogde projectresultaat op eenduidigheid (bij betrokkenen). En op volledigheid (gezien de projectfase).
  • Beoordeel het plan van aanpak voor de nog voorziene fasen. Beoordeel op compleetheid en haalbaarheid.
  • Beoordeel de beheersplannen op gedetailleerdheid, gebruik en bruikbaarheid. Bekijk of er nog voldoende marges in zijn opgenomen.
  • Stel de projectdiagnose op met het onderbouwde oordeel.

 

project en programma review

Aandachtspunten:

  • Zonder toestemming van alle betrokkenen is goed meten onmogelijk.
  • Het meten van een project is de basis voor een eventuele verbetertherapie.
  • Door het meten zelf kan het project al verbeteren.
projectmanagement-project-meeting