Hoe neem je beslissingen in een project?
 1. kennisbank
 2. Projectmanagement
 3. Hoe neem je beslissingen in een project?

Maak het realisatieprogramma

Het realisatieprogramma is het eindpunt van de voorbereidingsfase. Daarmee kan met de realisatiefase worden begonnen.

projectmanagement-fase-4-realisatieprogramma


Met een goedgekeurd realisatieprogramma komt een formeel einde aan de voorbereidingsfase waarin is vastgelegd hóe het resultaat gerealiseerd gaat worden. Het realisatieprogramma maakt het mogelijk om in de realisatiefase eenvoudig het overeengekomen resultaat te realiseren.

Hoe maak je het realisatieprogramma?

 • Leg de resultaatschema’s en –tekeningen (productspecificaties,
  bestelspecificaties,et cetera) vast.
 • Leg de gespecificeerde onderdelen (stuklijsten, paragrafen en dergelijke) vast.
 • Leg de inventarisatielijsten van de overige benodigdheden vast.
 • Leg de realisatiemethoden of productieprocessen (kwalitatief) vast.
 • Leg de realisatiehulpmiddelen (kwantitatief) vast.
 • Leg de inkoopspecificaties/contracten met derden vast.
 • Leg het plan van aanpak vast:
  • Voor de realisatiefase gedetailleerd
  • Voor de nazorgfase globaler
 • Leg de uitkomsten, gegroepeerd per beheersaspect, vast van de beheersactiviteiten die tijdens de ontwerpfase zijn uitgevoerd:
  • De beheerseisen, met marges
  • De bijbehorende beheersplannen
  • De bijbehorende afspraken voor de voortgangsbewaking.

Tips

 • Ga niet verder als onbekend is hoe het projectresultaat eruit zal zien nadat het gemaakt is.
 • Toch is ook een realisatieprogramma nooit compleet af.
 • Voor 99,5 procent moet het nu bekeken zijn.

 

project en programma review