Hoe geef je leiding aan een programma?
  1. kennisbank
  2. Programmamanagement
  3. Hoe geef je leiding aan een programma?

Leidinggeven aan programma's

Het zevende thema dat we binnen Werken aan Programma's onderscheiden is dat van leidinggeven. Hierbij gaat het specifiek om de leidinggevende rol van de programmamanager.

De manier waarop die rol wordt ingevuld kan sterk verschillen tussen programma’s en zelfs tijdens de uitvoering van een programma andere vormen aannemen. Bij dit thema gaat het vooral om de keuze voor een passende stijl en de invulling van de eigen rol als programmamanager, in verhouding tot de andere betrokkenen, en om het omgaan met macht en invloed.

Er is niet één beste organisatievorm en er is ook niet één beste stijl van leidinggeven. Elke stijl heeft voor- en nadelen. De keuze is onder meer afhankelijk van de soort mensen, de soort opgave, de urgentie ten aanzien van het bereiken van de doelen en de acceptatie van programmatisch werken. Maar ook van de bereidheid bij managers om een stukje invloed af te staan, het stadium waarin het programma zich bevindt, de competenties van de programmamanager, en dergelijke. De manier van invulling van zijn leidinggevende rol bepaalt in belangrijke mate wel de effectiviteit van de programmamanager.

Het hoofdstuk Leidinggeven moet nog verschijnen. In 2016 werken we aan een aparte publicatie over de leidinggevende rol van de programmamanager, die tevens de opmaat vormt voor het PGM Open 2017 (2 februari 2017). Voor deze publicatie interviewen we zo'n 20 programmamanagers die een breed spectrum aan programma's onder handen hebben. We zoomen in op hun leidinggevende rol.

Wil je meer lezen over het leidinggeven aan programma's, dan bieden deze boeken alvast interessant materiaal:

Daarnaast kun je ook eens je licht opsteken bij de vernieuwde Internationale Competence Baseline (ICB4) van IPMA, de internationale vakvereniging van project-, portfolio- en programmamanagers. 

Heb je andere leestips? Laat het ons weten!

 

Leergang Vakmanschap in leiderschap