Opleiden Vakmanschap in leiderschap - Inspirerende leergang voor ervaren programmamanagers

Start voorjaar 2022, bestaat uit 4 onderdelen

Er is veel informatie en aanbod voor de professionalisering van de methodische, instrumentele kant van het vak van programmamanagement. Toch zit daar uiteindelijk niet het succes. De manier waarop een programmamanager invulling geeft aan zijn leiderschap maakt het verschil tussen programma’s die slagen of mislukken. Het is daarbij essentieel te weten wat je basis is, waar je in gelooft, wat onvervreemdbaar van jou is en wat je kleur geeft. Dat vraagt dat je weet waar jouw kracht én je grenzen liggen en dat je in alle omstandigheden conform je waarden acteert. In onze inspirerende leergang Vakmanschap in leiderschap gaan we hier samen met jou aan werken.

Na het volgen van deze leergang heb je:

 • Je inzicht in jouw unieke identiteit verruimd en verdiept en weet je hoe die doorklinkt in je leiderschap, in je kracht én in je uitdagingen als programmamanager. Je weet waar je in jouw leiderschap voor staat en hebt dit vertaald naar persoonlijke keuzes, normen, doelen en resultaten.
 • Inzicht in de samenhang van de vier dimensies van leiderschap: mentaal, emotioneel, fysiek en spiritueel/energetisch. Je hebt je ambitie scherp en je bent innerlijk meer in balans.
 • Wijsheid, inzichten en vaardigheden ontwikkeld voor Moments of truth, praktijksituaties die ertoe doen, bepalende momenten waar het er echt op aankomt.
 • Je eigen casuïstiek ingebracht, geanalyseerd en opgelost. Je weet nu veel beter wat er bij voor jou belangrijke momenten speelt en hoe je in de toekomst dergelijke situaties kunt aanpakken.
 • Je blik verruimd door de dialoog met en ervaringen van aansprekende senior programmamanagers (gasten in het programma).
 • Een sterke verbinding met collega deelnemers en een netwerk waar je ook na de leergang van gebruik kunt maken.

In het kort

Datum

Het programma start op 1 maart en duurt tot en met 16 november 2022

Duur van de opleiding

9 maanden: maart tot en met november 2022. De opleiding is opgedeeld in 4 onderdelen.

Prijs

€ 11.200,- exclusief btw

Doelgroep

Ervaren programmamanagers.

Locatie

Goed bereikbare locaties in midden Nederland en omgeving Rotterdam.

Inschrijven

Met deze leergang versterk je je persoonlijk leiderschap. En het leiderschap van de programmamanager draagt in belangrijke mate bij aan het succes van een programma. Dat is ook de kern van het boek Leiderschap van de programmamanager, dat als basis dient voor deze leergang en dat je bij aanmelding van ons ontvangt.

Leiderschap-van-de-programmamanager_3d-1-e1541794806338

Voor wie?

Deze leergang is speciaal voor ervaren programmamanagers:

 • Met minimaal 5 jaar ervaring in die rol.
 • Die acteren op een strategisch, politiek-bestuurlijk niveau waar ‘het spannend is’.
 • Die hun persoonlijk leiderschap willen verdiepen en verstevigen.
 • Die in een kleine groep gelijkgestemden van én met elkaar willen leren, voorbij de methoden en technieken.
 • Die bereid zijn hun persoonlijke en professionele vragen in te brengen.

Wat bieden wij je?

Wij bieden je een ‘dicht op de huid én dicht op het werk’ ontwikkelprogramma in een kleine groep van 8-10 gelijkgestemde, ervaren programmamanagers:

 • Dicht op de huid, omdat jezelf inzetten als instrument over jou gaat, over kracht en kwetsbaarheid, je eigen kwaliteiten vol inzetten, patronen en gevoeligheden beter leren kennen en hanteren. Door reflectie, zelfonderzoek en feedback komen tot verdieping en inzicht. Waar gaat jouw ontwikkeling in essentie over, hoe kun jij die het beste vormgeven en wat vraagt dat van jou?
 • Dicht op het werk, omdat we in de leergang aandacht besteden aan Moments of truth, praktijksituaties die ertoe doen, bepalende momenten waarop het er echt op aankomt. We bespreken casuïstiek, leren van ervaringen van docenten uit het vak, zetten steeds een thema centraal en je onderzoekt de Moments of truth in jouw programma en hoe je daar nog effectiever kunt worden.

Programma

De leergang bestaat uit vier onderdelen:

Icoon individuele voorbereiding  Individuele voorbereiding

Je deelname start met een persoonlijk gesprek met een van de vaste begeleiders tijdens een wandeling. We maken kennis met elkaar, verkennen je ontwikkelvragen en staan stil bij hoe je ontwikkeling past bij de leergang.

Datum: voorafgaand aan maart (in overleg te plannen met een van de begeleiders). 

Startbijeenkomst The inner game - icoon Startbijeenkomst The inner game van 3,5 (aaneengesloten) dagen

Een intensieve bijeenkomst, gericht op je persoonlijk leiderschap, opgezet vanuit je ontwikkelvragen. Bewustzijn is het fundament van je persoonlijk leiderschap. Inzicht verdiepen in wie jij bent, wat jouw unieke persoonlijkheid is en hoe die doorklinkt in jouw leiderschap als programmamanager geeft houvast. Van daaruit bewust kunnen handelen is the inner game. Je verzamelt feedback en onderzoekt je eigen levensloop. Zo krijg je zicht in je voorkeursgedrag en patronen, in je sterke kanten, valkuilen en ontwikkelpunten, in je gevoeligheden en de schaduwkanten van je gedrag en in welke situaties je die laat zien. Als je dat goed doorgrondt, kun je jezelf bijsturen, weet je wanneer je hulp moet vragen of taken moet beleggen bij anderen.

Datum: 1 t/m 4 maart 2022.

Icoon moments of truth bijeenkomst - fysieke kracht en vitaliteit Drie Moments of truth-bijeenkomsten van 2 (aaneengesloten) dagen

Dit zijn bijeenkomsten waarin we ons verdiepen in belangrijke leiderschapsthema’s zoals je fysiek kracht en vitaliteit, mentale veerkracht en de schoonheid van macht. En we gaan stevig aan de slag met casuistiek door op verschillende intervisie-achtige manieren met elkaar je eigen Moments of truth te onderzoeken. We gaan ook in gesprek met een toonaangevende, ervaren programmamanager die zijn of haar ervaringen als leermateriaal inbrengt. 

Data: 21 en 22 april, 7 en 8 juni en 6 en 7 september 2022.

Icoon afrondende bijeenkomst Afrondende bijeenkomst van één dag

Een inspirerende bijeenkomst waarin je nog een laatste keer op een ervaringsgerichte wijze feedback krijgt en je je eigen opgedane inzichten deelt en verrijkt. We gaan aan de slag met Annemarie van de Toorn, internationaal bekend paardengedragtrainster. Paarden beschikken als geen ander over het vermogen om feedback aan te reiken in de meest pure vorm: direct, zonder omwegen en taalaanpassingen. In hun interactie met mensen bieden paarden ons een rijk arsenaal aan reflectie op ons gedrag, communicatie, leiderschap, effectiviteit en samenwerking.

Datum: 16 november 2022.

In onderstaande afbeelding staat het programma schematisch weergegeven. Klik op de afbeelding en open een interactieve PDF waarin je op de verschillende onderdelen kunt doorklikken voor meer inhoudelijke informatie. 

Afbeelding plaat Vakmanschap in leiderschap V2 - groot

Begeleiders en docenten

Drs. Helmuth Stoop

helmuth-klein

Helmuth is 25 jaar adviseur bij TwynstraGudde en heeft zich volledig gespecialiseerd in programmamanagementvraagstukken. Hij heeft een grote passie voor het vak van programmamanager. Helmuth is ervan overtuigd dat goed leiderschap en succesvol programmamanagement onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Hij ervaart dagelijks zelf de complexiteit en de dynamiek van programma’s en hoe die een appél op hem doen om stevig in zijn schoenen te staan. Wat Helmuth daarbij helpt is dat hij weet wat zijn basis is, waar hij in gelooft, wat onvervreemdbaar van hem is en wat hem kleur geeft. Helmuth is een van de auteurs van het boek Leiderschap van de programmamanager.

Ing. Hans Frints MCM

hans-klein

Hans heeft 30 jaar ervaring in leiderschapsontwikkeling, waarvan de laatste drie jaar bij TwynstraGudde. Zijn passie is om met mensen te werken aan hun leiderschapsthema’s op het snijvlak van wie ze zijn als mens en de rol die ze vervullen in hun organisatie, daar waar persoonlijke en professionele ontwikkeling elkaar raken. Dat doe hij als coach en als trainer/opleider in leiderschapsprogramma’s, zowel in-company als op bais van ‘open inschrijving’.

Jos Meekers

jos-klein

Als manager in de bedrijfswereld heeft Jos meer dan twintig jaar kennis en werkervaring opgedaan in de omgang met managers en leidinggevenden. In combinatie met zijn jarenlange opleidingen en ervaringen als lichaamswerker en coach gaf het hem inzichten, vaardigheden en bedrevenheid in hoe Mens en Organisatie dienend kunnen zijn voor elkaars verdere ontwikkeling. Zijn eigen jarenlange ontwikkeltraject resulteerde in het oprichten van Evolvere - Mens en Organisatie in Ontwikkeling. Hij werkt als coach en trainer op het snijvlak van persoonlijke thematiek en organisatiethematiek om mensen en teams hun ware potentieel, talenten en leiderschap bewuster te laten ervaren.

Dr. Rico Schuijers

rico-klein

Rico heeft sportpsychologie in Nijmegen gestudeerd en is in 1990 een eigen bedrijf begonnen. Hij traint en begeleidt topsporters, individueel of in teamverband. Hij werkt met meerdere nationale teams en individuen in diverse sporten die zich voornamelijk richten op de Olympische Spelen. Daarnaast werkt hij met ‘toppresteerders’ bij de luchtverkeersleiding op Schiphol, Eurocontrol, de Koninklijke Luchtmacht, de Nederlandse Politie, dirigenten en musici. De overeenkomst tussen deze beroepen is dat het stressberoepen zijn, waar op een bepaald moment een bepaalde prestatie wordt verwacht.

Drs. Joost Voerman

joost-klein

Als bestuurskundige van huis uit heeft Joost veel gevoel voor en ervaring met politieke en bestuurlijke processen en de impact die deze hebben op mensen en organisaties. Hij is gefascineerd door de vraag hoe de biografieën van mensen en organisaties elkaar over en weer beïnvloeden en de patronen die hierdoor ontstaan. Het is zijn ervaring dat wanneer patronen in organisaties zichtbaar en bespreekbaar worden, en leiders zich bewust worden van hun eigen aandeel daarin, er potentieel vrijkomt voor groei, bloei en ontwikkeling.

Annemarie van der Toorn

annemarie-klein

Annemarie is internationaal paardengedragtrainster. Veel mensen zijn zich slechts beperkt bewust van hun stijl van communicatie, samenwerking en leidinggeven, alsmede van de patronen in hun communicatie en lichaamstaal. Feedback geeft een groter inzicht in deze stijl en onbewuste patronen en is daarmee een krachtige impuls voor persoonlijke ontwikkeling en betere samenwerking. En dan niet alleen gegeven door een ander persoon, die vaak vanuit sociaal wenselijk gedrag komt tot een aangepaste of afgezwakte feedback. Paarden beschikken over het vermogen om feedback te geven die vrij is van subjectiviteit en in de meest pure vorm; direct, zonder omwegen en taalaanpassingen.

Naast bovenstaande begeleiders is er in elke Moment of truth-bijeenkomst een ervaren programmamanager te gast. Bij de keuze van de gasten baseren we ons op de leerbehoeften van de deelnemersgroep.

Lees ook onze blogreeks over leiderschap van de programmamanager

Investering

De kosten voor deelname bedragen € 11.200,- (exclusief BTW, inclusief intake, genoemde bijeenkomsten, materialen/test(s), locatie- en verblijfskosten).

Locaties

De bijeenkomsten vinden plaats op een goed bereikbare locatie in het midden van het land. De persoonlijke intake vindt plaats tijdens een wandeling op een voor jou betekenisvolle locatie. De slotdag vindt plaats in de omgeving van Rotterdam.

Annuleringsvoorwaarden

Kun je onverhoopt niet aanwezig zijn en wil je de training annuleren, dan vragen we je dit uiterlijk 1 maand voor aanvang doorgeven via opleidingen@tg.nl. Bij een niet tijdige afmelding zijn wij genoodzaakt de kosten van de training in zijn geheel in rekening te brengen, of wordt je deelname in overleg verplaatst naar een volgende leergang.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.