Hoe pas je kleurendenken succesvol toe in een verandertraject?
  1. kennisbank
  2. Veranderkunde
  3. Hoe pas je kleurendenken succesvol toe in een verandertraject?

Idealen bij organisatieverandering

Elk van de vijf zienswijzen/kleuren bij geplande organisatieveranderingen heeft een eigen ideaal. Een ideaal waarnaar men streeft op langere termijn.

  • Voor het machtgerichte-/geeldrukdenken is het ideaal, dat mensen (altijd) overkoepelende belangen zien en collectieve effecten willen nastreven. Volgens dit ideaal willen en kunnen mensen het eens worden.
  • Voor systeemgericht-/blauwdrukdenken is het ideaal: alles is maakbaar en beheersbaar en kan volgens rationele planning tot stand gebracht worden.
  • Voor mensgericht-/rooddrukdenken is het ideaal: het zoeken naar de juiste ‘fit’ tussen mensen en instrumenten, tussen organisatiedoelen en individuele doelen, en naar de goede manier om mensen te prikkelen.
  • Het ideaal van lerengericht-/groendrukdenken is de lerende organisatie, waarin alles is te leren en waarin intentioneel leren bewust wordt toegepast.
  • Bij stroomgericht-/witdrukdenken ligt het ideaal in de spontane evolutie. In “toevallig” veranderen en leren. Er is bovendien een positieve houding ten opzichte van conflict en crisis.
Wat is jouw visie op veranderen? Doe de kleurentest