Hoe organiseer je een samenwerking?
  1. kennisbank
  2. Samenwerkingskunde
  3. Hoe organiseer je een samenwerking?

Het organiseren van de samenwerking

Organiseren tussen organisaties krijgt vorm door professionele samenwerkingsverbanden met andere organisaties aan te gaan en is van strategisch belang voor een organisatie.

Organisaties kunnen zo in een sterk concurrerende omgeving sterker kostenefficiënt werken en zich meer concentreren op het benutten van kansen. Hoe? Door te doen waar men écht goed in is.

Professioneel samenwerken is als volgt gedefinieerd:

'Een vorm van samenwerken, waarbij autonome organisaties ertoe overgaan duurzame afspraken aan te gaan en zo delen van het werk op elkaar af te stemmen. Het leidt tot een diversiteit aan samenwerkingsrelaties die een duurzame intentie hebben, maar per definitie eindig zijn.'

 

samenwerkingskunde-samenwerking-organisatie-model
Er zijn drie onderwerpen van belang bij professioneel samenwerken vanuit het perspectief voor de betrokken organsisatie.

Postitie kiezen in een groep

Èr is een bonte verzameling van groepen actief. De besturing en onderlinge verhoudingen binnen een groep kennen een geheel eigen dynamiek. Organisaties moeten steeds vaker kiezen of en in welke mate zij tot een groep willen behoren. En welke positie zij daarin willen kiezen: de kern, de ring of de vrije ruimte. Belangrijk is te weten welke andere organisaties in die groep participeren, en of je tegelijkertijd tot meer groepen wilt en kunt behoren. De organisatie verliest daarmee voor een deel ook haar autonome positie als eenheid van organiseren en de groep krijgt een meer prominente rol.

samenwerkingskunde-samenwerkinspositie-kiezen
Bouwen aan een effectieve samenwerking

Een samenwerkingsverband is opgebouwd uit organisaties en hun onderlinge relaties. De wijze waarop organisaties hun relaties onderling organiseren, is een belangrijke succesfactor. De meeste organisaties gaan tegelijkertijd samenwerkingsverbanden aan, die ieder hun eigen doelstelling en intentie hebben. Elke betrokken partij van de samenwerkingsrelatie vraagt aandacht en een eigen wijze van organiseren.

Duurzaam ontwikkelen van vermogen tot samenwerken 

Vermogen tot samenwerking is een competentie waarop organisaties zich van anderen kunnen onderscheiden. Het gaat daarbij om de vraag of de ambitie die je hebt op het gebied van samenwerken ook waargemaakt kan worden, en hoe dit vermogen verbeterd kan worden. 

 

Beweging creëren met interventies - groot interventieboek