Hoe beoordeel je een project?
  1. Projectmanagement
  2. Hoe beoordeel je een project?

Evalueer het project

Ex-post-evaluaties zijn alleen zinvol als er voor toekomstige projecten van geleerd wordt. Bedacht moet echter worden dat ieder project uniek is. Qua resultaat, betrokkenen, omstandigheden, omgeving etc.

Wat te doen?

  • ga na of een evaluatie achteraf zinvol, nodig of nuttig is
  • bepaal de te onderzoeken aspecten, de diepgang, de aanpak/methode en de bronnen
  • inventariseer en beoordeel de achterhaalde gegevens en meningen
  • stel de ‘lessons learned’ op. Verspreid die aan degenen die er van moeten (en willen) leren
  • beleg een ‘lessons learned-sessie’ en bespreek de evaluatie en de (individueel) daaruit te halen leringen.

Aandachtspunten:

  • mensen leren alleen iets indien ze daar individueel voor gemotiveerd zijn
  • een ex-post-evaluatie kan snel ontaarden in het spuien van ergernissen en het elkaar beschuldigen. Daar leren mensen niet zo veel van voor een volgend project
  • een projectevaluatie achteraf moet door en met de mensen die het project gemaakt hebben, worden uitgevoerd
projectmanagement-project-evaluatie