Hoe beoordeel je een project?

Evalueer het project

Ex-post-evaluaties zijn alleen zinvol als er voor toekomstige projecten van geleerd wordt. Bedacht moet echter worden dat ieder project uniek is. Qua resultaat, betrokkenen, omstandigheden, omgeving etc.

Wat te doen?

  • Ga na of een evaluatie achteraf zinvol, nodig of nuttig is.
  • Bepaal de te onderzoeken aspecten, de diepgang, de aanpak/methode en de bronnen.
  • Inventariseer en beoordeel de achterhaalde gegevens en meningen.
  • Stel de ‘lessons learned’ op. Verspreid die aan degenen die er van moeten (en willen) leren.
  • Beleg een ‘lessons learned-sessie’ en bespreek de evaluatie en de (individueel) daaruit te halen leringen.

Aandachtspunten:

  • Mensen leren alleen iets indien ze daar individueel voor gemotiveerd zijn.
  • Een ex-post-evaluatie kan snel ontaarden in het spuien van ergernissen en het elkaar beschuldigen. Daar leren mensen niet zo veel van voor een volgend project.
  • Een projectevaluatie achteraf moet door en met de mensen die het project gemaakt hebben, worden uitgevoerd.
projectmanagement-project-evaluatie
 
project en programma review