Wat is risicomanagement?
 1. Risicomanagement
 2. Wat is risicomanagement?

Het doel van risicomanagement

Risicomanagement helpt bij het realiseren van doelen, doordat je inspeelt op toekomstige ongewenste gebeurtenissen (risico’s).

Hierdoor kun je:
 • Tijdig besluiten om actie te ondernemen ter voorkoming of vermindering van risico’s.
 • De organisatie voorbereiden en niet in paniek laten raken bij gebeurtenissen met een mogelijk negatieve invloed (minder verrassingen) en de kans op het daadwerkelijk realiseren van je strategie en doelen sterk vergroten.
 • Risicobewustzijn creëren en de organisatie goed voorbereid risico’s laten nemen, overdragen of beheersen.
 • De betrokkenen efficiënter hun tijd laten kunnen besteden doordat zij kunnen anticiperen op wat komen gaat en niet hun dagen vullen met van brandje naar brandje te rennen.

Succesvol risicomanagement betekent in ieder geval dat je het toepast binnen je project, programma of organisatie. Dit houdt minimaal in dat:

 • De risico’s regelmatig in kaart worden gebracht en besproken worden binnen het team.
 • Het team keuzes maakt voor de beheersing van de belangrijkste risico’s (dit kan het nemen van een maatregel zijn, maar ook het accepteren van een risico).
 • Het helder is wie binnen het team verantwoordelijk is voor het risico en de te nemen beheersmaatregelen.
 • Beheersmaatregelen daadwerkelijk worden uitgevoerd, met regelmatige monitoring.
 • De risico’s en (stand van zaken van) de beheersmaatregelen zijn vastgelegd en vindbaar zijn.
 • De risico’s expliciet beschreven staan in de besluitvorming(sdocumenten).

 

professioneel risicomanagement bij projecten boek