Wat is een verandering?

De diagnose

In de diagnosefase van een organisatieverandertraject gaat het erom helder te krijgen wat er aan de hand is en wat dat betekent.

Bij een veranderkundige diagnose van een organisatie gaat het om vragen als:

  • Wat is er precies aan de hand?
  • Hoe kom ik daar achter?
  • Hoe geef ik betekenis aan wat ik zie?

    Diagnose heeft twee betekenissen: het proces waarlangs men de vragen tracht te beantwoorden en de inhoud die men verzamelt.

    Bron: Caluwé, L. de en H. Vermaak: Leren veranderen; een handboek voor de veranderkundige, Kluwer Deventer (2006).

    groot interventieboek