Hoe ziet een geplande verandering eruit?
  1. kennisbank
  2. Veranderkunde
  3. Hoe ziet een geplande verandering eruit?

Communicatie. Wie moeten weten waar het om gaat?

Communicatie en dialoog: met elkaar door middel van taal een nieuwe werkelijkheid creëren zowel in denken als doen. Net als actoren en fasen is communicatie een derde stroom tussen start en uitkomst van een verandertraject.

Een veranderingsproces is meer dan wat ook een dialoog tussen mensen. Enerzijds kunt u communicatie zien als een instrument. Het wordt ingezet naast het eigenlijke veranderingsproces. Het helpt medewerkers de verandering te begrijpen, zich betrokken te voelen en weerstand te verminderen. Anderzijds maakt communicatie deel uit van de verandering zelf: zonder communicatie geen verandering! Zo bezien dragen dialoog en communicatie de verandering. 

groot interventieboek