Hoe kom je tot de juiste strategie?
  1. kennisbank
  2. Organisatiekunde
  3. Hoe kom je tot de juiste strategie?

Blue Ocean Strategy

Maak concurrentie onbelangrijk met een blauwe oceaan strategie. Blue Ocean Strategy is een strategiebenadering die ontwikkeld is door Kim and Mauborgne (INSEAD). Centraal in hun denken staat dat je de concurrentie niet te lijf moet

Nee, de beste manier om de concurrentie aan te gaan, is de concurrentie te ontlopen. “Don´t compete with your rivals, make them irrelevant”. Want de strijd gericht op groei door concurrentievoordeel, meer kostenreductie, meer marktaandeel en/of differentiatie leidt enkel tot een 'bloedige rode oceaan van rivalen die als haaien vechten'.

Blijkens onderzoek INSEAD 

Het blijkt dat industriële organisaties niet de beste onderzoeksobjecten zijn voor het bestuderen van de wortels voor winstgevende groei. “Ons onderzoek leverde immers geen enkel voortdurend winstgevend industriële organisatie op. Ons onderzoek laat daarentegen zien dat de strategische beweging en niet de organisatie of de bedrijfstak, het juiste onderzoeksobject is om een voortdurende hoge prestatie te kunnen verklaren. De strategische beweging is een set van managementactiviteiten en besluiten die nodig zijn om een stevige marktscheppende propositie te maken."

In de toekomst zullen, volgens Kim en Mauborgne, de klassieke benadering van concurrentiestrategie geen winstgroei meer opleveren. Het is tijd voor creatie of ontdekking van nieuwe, onontgonnende marktgebieden, met kansen voor winstgroei. Ze spreken over waardeinnovatie (value innovation) die een echte voorsprong op de concurrentie geeft. Van belang is waardeinnovatie met een focus op de klant, de prijs en de kosten gericht op de creatie van nieuwe behoeften. Daarbij gaat het om het grote geheel en niet om de cijfers.
Ze illustreren hun theorie met organisaties als Southwest Airlines, Starbucks en Cirque du Soleil. Blue Ocean Strategy is gebaseerd op de analyse van 150 grote en kleine bedrijven die een dergelijke strategische waardeinnovatie realiseerden.

 

organisatiekunde-vier-stappen-waarde-motivatiemodel

Zes principes

Ze onderscheiden zes principes die aangeven hoe je blauwe oceanen kunt ontdekken of ontwikkelen. De zes principes van hun strategiebenadering bestaat uit vier ´voorbereidende´ en twee ´uitvoerende´ principes.

De vier voorbereidende principes zijn:

  1. Reconstrueer marktgrenzen.

  2. Richt je op het grote geheel niet op cijfers.

  3. Kijk verder dan de huidige vraag c.q. je huidige klanten.

  4. Zorg voor de juiste strategische planvolgorde.

De twee uitvoerende principes zijn:

  1. Overwin de voornaamste organisatorische struikelblokken.

  2. Bouw uitvoering in de strategie in.

Waarde-innovatie met het vierstappenplan

Zij ontwikkelden een vierstappenplan voor het herontwerpen van waarde-elementen van klanten. Elke stap in dit plan dient om een antwoord te vinden op de kernvraag.

Je kunt je afvragen of de methode (beschreven in een boek dat in 2005 in The Wall Street Journal  als beste managementboek van het jaar stond), nieuwe wijn in oude zakken is of dat het de strategiewereld echt verrijkt. Wat ze slim doen is handreikingen geven hoe je de samenstellende elementen van een dienst of product kunt decomponeren. Per element stellen ze daar de vraag bij: hecht de klant hier waarde aan? In de kwaliteitszorg bestond het al, maar het is relatief nieuw (voor zover wij weten) in de wereld van strategieformulering.


organisatiekunde-bros-barnum-&-baily-value-curve

 
Beweging creëren met interventies - groot interventieboek