Hoe pas je kleurendenken succesvol toe in een verandertraject?
 1. kennisbank
 2. Veranderkunde
 3. Hoe pas je kleurendenken succesvol toe in een verandertraject?

Beschrijving per kleur

Er zijn zeer veel verschillende benaderingen om organisaties te veranderen. Deze benaderingen zijn te ordenen in vijf verschillende ‘scholen’ of ‘kleuren’.

Elk van deze scholen gaat uit van fundamenteel verschillende veronderstellingen over veranderen.

Waarin de zienswijzen/kleuren verschillen

De vijf verschillende ordeningen van veranderbenaderingen verschillen op nogal wat thema’s, aspecten, ingangen etc., zoals:

 • De basisveronderstellingen met betrekking tot wanneer en waarom mensen of dingen (door mensen) veranderen.
 • Het verandertraject dat meer of minder rationeel dan wel intuïtief is af te leggen.
 • De bestuurbaarheid van de verandering die groter en kleiner kan zijn.
 • Het centrale idee van de veranderaar dat kan bestaan uit het scheppen van draagvlak, het behalen van een resultaat, het verlokken van mensen, het faciliteren van leren, het wegnemen van blokkades en nog veel meer.

Bij elke zienswijze/kleur hoort een ideaal

Het ideaal dat de veranderaar vanuit zijn of haar zienswijze op langere termijn nastreeft, kan bijvoorbeeld bestaan uit:

 • Het behartigen van belangen (machtgerichte-/geeldrukdenken).
 • Het beheersen van de verandering (systeemgericht-/blauwdrukdenken).
 • Het zoeken naar de juiste ‘fit’ tussen mens en organisatie (mensgericht-/rooddrukdenken).
 • Het vormen van lerende organisaties (lerengericht-/groendrukdenken).
 • Spontane evolutie, 'toevallig' veranderen en leren (stroomgericht-/witdrukdenken).
Wat is jouw visie op veranderen? Doe de kleurentest