Hoe ga je om met de omgeving van een project?
 1. kennisbank
 2. Projectmanagement
 3. Hoe ga je om met de omgeving van een project?

Bepaal faalfactoren en analyseer risico's

Aan elk project/programma zijn faalfactoren en risico’s verbonden. Het is zaak deze in kaart te brengen voordat een project/programma echt start of doorstart.

Een faalfactorenanalyse (FFA), ook wel risicoanalyse genoemd, is een nuttig hulpmiddel om faalfactoren en risco's in kaart te brengen. Een goede FFA herkent toekomstige potentiële verstoringen tijdig, schat de kansen en waardeert de effecten.

Elke faalfactor van enige betekenis moet vervolgens onderwerp zijn van een contingentieplan (´what if´-plan). Hoge risico’s vragen daarbij om brede marges.

Stappen

 • Organiseer een FFA met alle betrokkenen; ga na of iedereen hetzelfde project/programma voor ogen heeft.
 • Laat iedereen individueel nagaan welke faalfactoren er spelen; bespreek deze gezamenlijk.
 • Maak een lijst van de gezamenlijk onderkende faalfactoren; laat individueel de kansen daarop inschatten.
 • Maak een gezamenlijke kansenschatting; laat individueel de effecten van het optreden van elke faalfactor schatten.
 • Maak een gezamenlijke effectenschatting; bedenk gezamenlijk voor de (zwaarste) faalfactoren oplossingen.
 • Leg de uiteindelijke afspraken in contingentieplannen vast, minimaal als marges op de beheersplannen; bewaak de plannen via de normale voortgangsbewaking.

Aandachtspunten

 • Een FFA dient om de toekomst van het project/programma veilig te stellen.
 • De vraag: 'Zijn we er klaar voor?' moet na een FFA met een unaniem "ja, mits", beantwoord kunnen worden.
 • De tijd die een FFA kost, verdien je ruimschoots terug.
projectmanagement-faalfactoren-analyse
 
Beweging creëren met interventies - groot interventieboek