Hoe verbind je belangen in een samenwerking?
  1. kennisbank
  2. Samenwerkingskunde
  3. Hoe verbind je belangen in een samenwerking?

Vier puzzelstukken staan centraal

In iedere samenwerking kijken alle betrokkenen met een eigen bril naar de situatie. Iedereen participeert in de samenwerking vanuit zijn eigen referentiekader en logica en met verschillende argumenten, overtuigingen en drijfveren.

In ieder vraagstuk waarbij meer partijen betrokken zijn, kijken alle betrokkenen met een eigen bril naar de situatie. Iedereen participeert in de samenwerking vanuit zijn eigen referentiekader en logica en met verschillende argumenten, overtuigingen en drijfveren.

De een stelt het probleem centraal en gaat ervan uit dat iedereen zijn perceptie van het probleem deelt. Een ander heeft al precies voor ogen wat de oplossing tot een duurzaam betere situatie is. niet zelden is dat juist de oplossing waarin die speler of die partij gespecialiseerd is.

samenwerkingskunde-de-vier-puzzelstukken-van-samenwerken

Weer een ander denkt bij uitstek in termen van de kansen die een bepaalde situatie biedt, want juist door die samenwerking kunnen kansen benut worden die hij niet alleen kan realiseren. Tot slot zijn er mensen die direct denken in vormen van samenwerking, zoals een convenant, joint venture, alliantie, coöperatieve vereniging, shared servicecenter, etc.

samenwerkingskunde-belangen-van-samewerken-model

Iedere partij hecht een verschillend belang aan ieder puzzelstukje. Juist in deze situaties kan geen van de partijen uit de voeten met alleen de eigen definiëring en perceptie op het vraagstuk, oplossing, kans of vorm. Het is een puzzel met vier stukken die samen gelegd moet worden. Alleen dan ontstaat een gezamenlijk beeld en de daarbij horende gezamenlijke taal.

Hoe succesvol is jouw samenwerking?