Hoe werkt samenwerken in de praktijk?
 1. kennisbank
 2. Samenwerkingskunde
 3. Hoe werkt samenwerken in de praktijk?

10 aanbevelingen voor goed samenwerken

Op basis van diverse publicaties en onze praktijkervaringen hebben wij 10 handreikingen geformuleerd voor bestuurders en professionals over samenwerkingsverbanden.

Werken in en aan samenwerkingsverbanden is voor bestuurders, maar zeker ook voor managers en professionals, interessant en uitdagend. En het is zeker niet vanzelfsprekend dat het goed gaat, want er zijn inhoudelijk, procesmatig en relationeel veel dingen die mis kunnen gaan. En dan hebben we het nog niet over de juridische vraagstukken die opgelost moeten zijn bij bijvoorbeeld mededinging en aanbesteding. Naar analogie van Huxham en Vangen (2005, p. 37) hebben we mede op basis van ons onderzoek, maar ook op basis van de lessen die we hebben geleerd van eerdere publicaties en onze praktijkervaringen, tien handreikingen geformuleerd voor bestuurders en professionals in samenwerkingsverbanden.

 1. Samenwerken vraagt extra inspanning; is dat het waard?
 2. Werk op basis van ‘mutual gains’
 3. Denk vanuit mensen én vanuit inhoud
 4. Wees voortdurend alert op ‘het vertrouwensreservoir’
 5. Samenwerken vraagt leiderschap
 6. Werk aan vermindering van onzekerheid én ambiguïteit
 7. Het verhaal moet strategisch kloppen én operationeel ‘rond’ zijn
 8. Organiseer een proces waarbij draagvlak en daadkracht in balans zijn
 9. Wees alert op het verschil tussen retoriek en realiteit
 10. Elke samenwerking krijgt weer haar eigen dynamiek 
samenwerkingskunde-10-aanbevelingen-voor-goed-samenwerken

Hoe succesvol is jouw samenwerking?