Hoe richt je een eenmalige samenwerking in voor een project?
 1. kennisbank
 2. Projectmanagement
 3. Hoe richt je een eenmalige samenwerking in voor een project?

Zorg voor een zorgvuldige besluitvorming

Wie wordt geconfronteerd met problemen is geneigd er direct oplossingen voor te zoeken. Teveel haast brengt gevaren met zich mee: u staat niet meer open voor andere mogelijkheden. Of u zoekt de oplossing bij het verkeerde probleem.

Bedenk dat een goed besluit wordt gedragen en begrepen door alle betrokkenen. Onderdruk uw neiging om problemen direct op te lossen! Een goed besluit komt tot stand in zorgvuldige stappen.

Beeldvorming: de eerste stap:

 • bekijk het doel van het besluit vanuit meerdere invalshoeken
 • wissel de beschikbare informatie uit
 • formuleer de besluitvormingsprocedure
 • bewaak die procedure

Oordeelsvorming: de tweede stap:

 • formuleer de eisen waaraan een oplossing moet voldoen
 • beoordeel de mogelijke oplossingen
 • zorg voor een vlot interactieproces
 • vraag ieders mening.

Besluitvorming: de laatste stap:

 • maak de keuze uit de beschikbare alternatieven
 • ga de consequenties na en bepaal of ze binnen de mogelijkheden passen
 • maak afspraken over de uitvoering van het besluit
 • bewaak het interactieproces en overrule niemand